21 січня Ліга страхових організацій України проводить засідання Ради ЛСОУ з питань страхування життя

21.01.2015 о 16-00 Ліга страхових організацій України проводить засідання Ради ЛСОУ з питань страхування життя.

Серед питань порядку денного засідання Ради — перегляд положень проекту Закону України «Про страхування» (нова редакція) з урахуванням сьогоденних політичних, економічних умов для ведення страхового бізнесу та розгляд проекту Закону України №1676 від 29.12.2014, та про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо убезпечення пенсійних активів.

Крім того, учасники засідання планують розглянути питання створення робочої групи ЛСОУ щодо опрацювання проекту Закону України «Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя» №0958 –

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52410