28 січня Ліга страхових організацій України проводить засідання фінансового комітету ЛСОУ

28 січня 2015 року об 11-00 Ліга страхових організацій України проводить засідання фінансового комітету ЛСОУ.

Порядок денний засідання:

Податковий кодекс України із змінами від 28.12.2014 р.;

нова редакція проекту Закону України «Про страхування», зареєстрована народним депутатом України Яценком А.В. №1797 19.01.2015 р.

Тексти документів  відповідно за посиланнями:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53637

Прохання повідомити про участь представника страхової компанії  по тел. ЛСОУ: 516 8230 або електронною поштою: tatyana@uainsur.com