Загальна інформація

Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) була заснована у 1992 році і є неприбутковим об’єднанням учасників ринку страхових послуг України, яке створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг.

Основними завданнями ЛСОУ є:

— сприяння розвитку страхування та вільній конкуренції;
— захист прав та забезпечення представництва спільних законних інтересів членів Ліги у відносинах з органами державної влади, страхувальниками, іншими страховиками, професійними та громадськими організаціями, суб’єктами господарювання;
— супроводження питань, що представляють стратегічний інтерес для національних страховиків як складової розбудови національної економіки;
— сприяння залученню інвестицій в страховий бізнес України та формування інвестиційно привабливого клімату;
— підвищення обізнаності громадськості про роль страхування в забезпеченні страхового захисту і безпеки в суспільстві, а також його внеску в економічне зростання і розвиток країни;
— сприяння, в якості експерта і представницького голосу страхової галузі, щодо конкурентоспроможного і відкритого ринку на користь споживачів і корпоративних клієнтів;
— співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, українськими та іноземними організаціями щодо вдосконалення законодавства в сфері фінансових послуг, зокрема у сфері страхування;
— сприяння реалізації і вдосконаленню законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
— сприяння встановленню взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між учасниками ринку страхових послуг, іншими учасниками фінансового ринку, суб’єктами господарювання та споживачами;
— реалізація повноважень щодо регулювання страхового ринку, делегованих Уповноваженим органом державної влади у порядку, встановленому законодавством;
— розроблення правил і стандартів професійної етики;
— сприяння мирному вирішенню спорів між членами Ліги або за їх участю;
— проведення форумів, семінарів, конференцій, зустрічей та інших заходів з метою популяризації страхування, обміну інформацією, досвідом і встановлення ділових контактів;
— аналіз показників вітчизняного і міжнародних страхових ринків;
— популяризація фінансового, зокрема страхового, ринку України на міжнародній арені, обмін досвідом і встановлення ділових контактів шляхом участі у міжнародних конференціях, семінарах, форумах, ділових зустрічах, тощо;
— поширення інформації про діяльність Ліги та співробітництво із засобами масової інформації;
— організація навчання і підвищення кваліфікації працівників страхових компаній, інших суб’єктів господарювання;
— консультативно-інформаційне та методологічне забезпечення діяльності членів Ліги.

Статут Ліги страхових організацій України.

Президентом Ліги страхових організацій України є Філонюк Олександр Феодосійович, обраний на посаду у вересні 2021 року.

Ліга страхових організацій України здійснює свою діяльність на засадах законності, відкритості та прозорості, самостійності та незалежності від державних структур, рівноправності членів Ліги, довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Ліги.

За роки свого існування Ліга страхових організацій України досягла значних успіхів і користується авторитетом та повагою серед страхових компаній, органів державної влади та організацій – партнерів Ліги страхових організацій України.