Президія ЛСОУ

Президія Ліги — орган управління, уповноважений З’їздом здійснювати загальне керівництво поточною діяльністю Ліги.

Повноваження Президії визначені Статутом Ліги та, зокрема, включають:

— діяльність від імені Ліги;

— надання пропозицій до розгляду З’їздом, Радою Ліги;

— вирішення всіх питань, що належать до компетенції Ліги, крім тих, які належать до компетенції З’їзду, Ради, Ревізійної комісії;

— затвердження організаційних документів Ліги, правил та стандартів поведінки членів Ліги;

— прийняття рішення про включення до складу членів Ліги, виходу та виключення члена зі складу Ліги, про тимчасове призупинення членства в Лізі;

— добирання та виклення членів Президії та Ревізійної комісії;

— затвердження форму заяви на вступ до Ліги;

— призначення Заступника Голови Ради за поданням Голови Ради;

— прийняття рішення про участь Ліги або про припинення її участі в асоціаціях, союзах, інших об’єднаннях та організаціях;

— забезпечення дотримання прав членів Ліги та контролює виконання ними своїх обов’язків;

— прийняття рішення про створення комітетів, комісій і робочих груп Ліги та обрання їх голів; визначення напрямів їх діяльності; затвердження Положення про Комітет Ліги;

— призначення Віце-Президентів, Фінансового директора та Відповідального секретаря Президії за поданням Президента Ліги;

— затвердження та контроль виконання Кошторису витрат Ліги;

— затвердження символіки Ліги;

— формування та розгляд порядку денного та питаннь, що виносяться на З’їзд;

— визначення розміру вступних разових та періодичних членських внесків;

— прийняття рішення про створення Третейського суду при Лізі;

— затвердження документів, які регламентують діяльність Третейського суду при Лізі;

Президія  виконує і інші функції, що визначені Статутом та З’їздом.

Президія має право:

— отримувати всю необхідну інформацію про діяльність Президента, Дирекції та комітетів, комісій Ліги;

— приймати рішення про звернення Ліги до суду з метою захисту прав та законних інтересів членів Ліги;

— розробляти, затверджувати та вносити на розгляд З’їзду пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту або викладення Статуту в новій редакції;

— призначати аудиторську перевірку діяльності Ліги з наступним розглядом її висновків та прийняттям, за необхідністю, відповідних заходів щодо них;

— розглядати висновки Ревізійної комісії.

Члени Президії обираються З’їздом строком на 4 (чотири) роки.

До складу Президії входять:

1)  Президент Ліги за посадою, який головує на її засіданнях; Віце-Президенти Ліги; Голова Ради; заступник Голови Ради

2) Не більше 25 (двадцяти п’яти) членів Ліги

Президія Ліги функціонує у формі засідань.

Cклад Президії ЛСОУ:

ПрАТ «СК «Арсенал Страхування»

ПрАТ «УАСК «АСКА»

ПрАТ «СК «Альфа Страхування»

ПрАТ «СК «Бусін»

ПрАТ «Граве Україна Страхування життя»

ПрАТ «СК «Інгосстрах»

ПрАТ «Метлайф»

ТДВ «СК «Нафтагазстрах»

ПАТ «СК «Оранта-Січ»

ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»

ПрАТ «СК «Провідна»

ПрАТ «СК «Просто-страхування»

ПрАТ «СК «Теком»

ТДВ «СК «Укрфінстрах»

ПрАТ «СК «Уніка»

ПрАТ «СК «Юнісон Страхування» 

ТОВ «Фінансова компанія «Фінексперт»