Президія ЛСОУ

Президія Ліги — орган управління, уповноважений З’їздом здійснювати загальне керівництво поточною діяльністю Ліги.

Повноваження Президії визначені Статутом Ліги та, зокрема, включають:
— діяльність від імені Ліги;
— надання пропозицій до розгляду З’їздом, Радою Ліги;
— вирішення всіх питань, що належать до компетенції Ліги, крім тих, які належать до компетенції З’їзду, Ради, Ревізійної комісії;
— затвердження організаційних документів Ліги, правил та стандартів поведінки членів Ліги;
— прийняття рішення про включення до складу членів Ліги, виходу та виключення члена зі складу Ліги, про тимчасове призупинення членства в Лізі;
— добирання та виклення членів Президії та Ревізійної комісії;
— затвердження форму заяви на вступ до Ліги;
— призначення Заступника Голови Ради за поданням Голови Ради;
— прийняття рішення про участь Ліги або про припинення її участі в асоціаціях, союзах, інших об’єднаннях та організаціях;
— забезпечення дотримання прав членів Ліги та контролює виконання ними своїх обов’язків;
— прийняття рішення про створення комітетів, комісій і робочих груп Ліги та обрання їх голів; визначення напрямів їх діяльності; затвердження Положення про Комітет Ліги;
— призначення Віце-Президентів, Фінансового директора та Відповідального секретаря Президії за поданням Президента Ліги;
— затвердження та контроль виконання Кошторису витрат Ліги;
— затвердження символіки Ліги;
— формування та розгляд порядку денного та питаннь, що виносяться на З’їзд;
— визначення розміру вступних разових та періодичних членських внесків;
— прийняття рішення про створення Третейського суду при Лізі;
— затвердження документів, які регламентують діяльність Третейського суду при Лізі;

Президія  виконує і інші функції, що визначені Статутом та З’їздом.

Президія має право:
— отримувати всю необхідну інформацію про діяльність Президента, Дирекції та комітетів, комісій Ліги;
— приймати рішення про звернення Ліги до суду з метою захисту прав та законних інтересів членів Ліги;
— розробляти, затверджувати та вносити на розгляд З’їзду пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту або викладення Статуту в новій редакції;
— призначати аудиторську перевірку діяльності Ліги з наступним розглядом її висновків та прийняттям, за необхідністю, відповідних заходів щодо них;
— розглядати висновки Ревізійної комісії.

Члени Президії обираються З’їздом строком на 4 (чотири) роки.

До складу Президії входять:
1)  Президент Ліги за посадою, який головує на її засіданнях; Віце-Президенти Ліги; Голова Ради; заступник Голови Ради
2) Не більше 25 (двадцяти п’яти) членів Ліги

Президія Ліги функціонує у формі засідань.

Cклад Президії ЛСОУ:

ПрАТ «СК «Арсенал Страхування»

ПрАТ «УАСК «АСКА»

ПрАТ «СК «Альфа Страхування»

ПрАТ «СК «Бусін»

ПрАТ «Граве Україна Страхування життя»

ТОВ «Інвестиційний капітал»

ПрАТ «СК «Інгосстрах»

ПрАТ «Метлайф»

ТДВ «СК «Нафтагазстрах»

ПАТ «СК «Оранта-Січ»

ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»

ПрАТ «СК «Провідна»

ПрАТ «СК «Просто-страхування»

ПрАТ «СК «Теком»

ПрАТ «СК «Уніка»

ПрАТ «СК «ТАС»

ТДВ «СК «Укрфінстрах»

ПрАТ «СК «Юнісон Страхування»