Інформація для ЗМІ

Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) — найвпливовіше об’єднання учасників ринку страхових послуг України, яке створене у 1992 році з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг.

За роки свого існування Ліга страхових організацій України досягла значних успіхів і користується авторитетом та повагою серед страхових компаній, органів державної влади, ЗМІ та організацій-партнерів ЛСОУ.

Ліга страхових організацій України відкрита до взаємодії з представниками засобів масової інформації.

Контакти:

Ірина Денисова,
Директор Департаменту інформаційної політики ЛСОУ

тел.: +38 (044) 516-82-30
тел.: +38 (044) 516-74-61

e-mail: pr@uainsur.com

Основними завданнями Департаменту є:

— формування і реалізація інформаційної політики Ліги страхових організацій України;
— створення стійкого інформаційного поля довкола діяльності страхового ринку;
— здійснення комплексного інформаційного супроводу діяльності Ліги;
— сприяння розвитку позитивного іміджу національного страхового ринку і Ліги в Україні та світі;
— розробка системи співпраці в напрямку розвитку зв’язків з громадськістю та налагодження комунікативних зв’язків на постійній основі з органами державної влади, науковими та навчальними закладами, громадськими організаціями, учасниками страхового ринку, засобами масової інформації тощо;
— проведення заходів для підвищення рівня поінформованості громадськості щодо страхування;
— вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо популяризації страхування та підготовка рекомендацій щодо використання цього досвіду в зазначеній сфері;
— здійснення моніторингу й аналізу громадської думки та інформації, оприлюдненої на веб-сайтах та у ЗМІ інформації щодо діяльності страхового ринку;
— забезпечення інформаційного наповнення Інтернет-ресурсу Ліги;
— організація та проведення нарад, зустрічей, інших заходів за участю Президента й Генерального директора Ліги та інших учасників страхового ринку з питань, що належать до компетенції Департаменту;
— оприлюднення інформації щодо важливих для страхового ринку питань;
— запобігання та врегулювання можливих кризових ситуацій в інформаційному просторі страхового ринку.