Координаційна рада МТСБУ посилює відповідальність страхових компаній-членів МТСБУ за неналежне виконання своїх зобов’язань

13 липня 2007 року відбулося засідання Координаційної ради МТСБУ. Віталій Хомутиннік, Голова Координаційної ради, наголосив на необхідності вдосконалення системи обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників (ОСЦВА) у частині виплат відшкодувань потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, виконання членами МТСБУ вимог до звітності, а також дотримання страхового законодавства при проведенні тендерів. Дирекція МТСБУ проінформувала Координаційну раду про результати перевірок окремих страховиків.

Заслухавши інформацію, Голова Координаційної ради відмітив, що проблема відшкодування шкоди потерпілим на даний час є найгострішою і вимагає негайного виправлення, а звіти страховиків потребують ретельної перевірки.

Координаційна рада МТСБУ ухвалила рішення про:

здійснення протягом вересня-жовтня 2007 року комплексних вибіркових перевірок страховиків-членів МТСБУ щодо дотримання ними Ліцензійних умов про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у частині врегулювання страхових випадків та строків виплат страхових відшкодувань;

розміщення на сайті МТСБУ та публікації в пресі інформації про стан врегулювання страхових випадків та рейтинг страховиків з цього питання.

Практика неконтрольованого підвищення лімітів відповідальності страховиками може негативно вплинути на їх платоспроможність.

Страховики-члени МТСБУ застосовували таку практику без попереднього узгодження з Дирекцією МТСБУ. Норми Закону зобов’язують МТСБУ відшкодовувати шкоду у разі недостатності коштів та майна страховика-члена МТСБУ, що визнаний банкрутом чи ліквідований, для виконання його зобов’язань за договором ОСЦВА, а такі неконтрольовані дії окремих членів Бюро створюють загрозу фінансовому стану Фонду захисту потерпілих МТСБУ.

При обговоренні цього питання члени Координаційної ради у своїх виступах наголошували на необхідності:

здійснення суворого контролю за формуванням, розміщенням страхових резервів та запровадження підвищених вимог до платоспроможності страховика-члена МТСБУ;

звернення до Держфінпослуг щодо здійснення перевірок страховиків-членів МТСБУ, які збільшили ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну майну потерпілих (більше рівня 25,5 тис. грн.), звернувши особливу увагу на відповідність наданих звітів фактичним даним, стану формування, розміщення страхових резервів, тощо;

публікування статистичної інформації про стан платоспроможності страховиків-членів МТСБУ у засобах масової інформації;

удосконалення бухгалтерського обліку, який би відповідав міжнародним стандартам;

розробки методики оцінки активів страховика-члена МТСБУ;

здійснення додаткових відрахувань до Фондів МТСБУ.

З метою захисту фінансового стану Фонду захисту потерпілих до Положення про цей фонд внесено зміни, які обмежують відповідальність МТСБУ у разі банкрутства чи ліквідації страховика лімітами, встановленими Законом, а не страховиком.

Тому страхувальнику, якого приваблює пропозиція підвищених лімітів, слід поцікавитися фінансовими можливостями такого страховика та прийняти рішення, пам’ятаючи про відсутність гарантій Фондів МСТБУ на збільшений ліміт.

Демпінг під час тендерів — ще одне питання, яке загрожує страховому ринку України. Коли страховик-член МТСБУ в своїх пропозиціях йде на зменшення страхового платежу нижче встановленого чинним законодавством, виникають проблеми недостатності формування страхових резервів як страховика так і Фондів МТСБУ.

Координаційна Рада МТСБУ ухвалила звернутися до Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель з пропозицією впорядкувати питання тендерів з державної закупівлі послуг обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласника, з метою недопущення безпідставного заниження тарифів, встановлених законодавством.