У Чернігові проаналізували виконання програми розвитку страхового ринку

Головне управлінням економіки облдержадміністрації проаналізовано стан виконання у 2004 році заходів обласної державної організації щодо виконання Програми розвитку страхового ринку України, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 2.02.2001 N98.

Головне управлінням економіки облдержадміністрації проаналізовано стан виконання у 2004 році заходів обласної державної організації щодо виконання Програми розвитку страхового ринку України, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 2.02.2001 N98.

На страховому ринку області протягом звітного періоду відбулися певні позитивні зрушення, які свідчать про його активізацію і значне посилення довіри до галузі страхування.

Станом на 01.01.2005 року в області налічувалось 3 самостійних страхових компанії: “Гарантія”, “Грандвіс” і Поліська страхова компанія, 12 діючих філій: донецька — АСКА, львівська — “Універсальна”, київські – “Альковна”, “Скайд”, “Едем”, страхова група ТАС, “Укоопгарант”, “Континент”; обласні дирекції Національної акціонерної страхової компанії “Оранта”, відкритого акціонерного товариства “Українська страхова компанія “Гарант-Авто”, закритого акціонерного товариства “Страхова компанія “Кредо-класик”; обласне управління акціонерного товариства “Українська пожежна страхова компанія” і обласна агенція закритого акціонерного товариства “Інкомстрах”.

Страховими компаніями області в цілому за 2004 рік акумульовано 22,3млн. грн. платежів, що на 22% перевищує цей показник 2003 року (18,3 млн. грн.).

В області забезпечується розвиток обов’язкових та добровільних видів страхування. Найбільша частина платежів – 80% від загальної суми надходжень приходиться на добровільне страхування і 20% — на обов’язкове.

Необхідним умовам щодо розміру статутних капіталів в області відповідають всі самостійні страхові компанії. Також діючими страховими компаніями сформовані достатні страхові резервні фонди, які повністю забезпечують можливе відшкодування при настанні страхових випадків.

Ринок страхування в області є достатньо конкурентним.

Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України здійснює постійний моніторинг страхового ринку області з метою попередження його монополізації і забезпечення створення рівних умов усім страховикам.

За результатами перевірок у 2004 році порушень антимонопольного законодавства на ринку страхових послуг не виявлено і жодна з працюючих страхових компаній не включена до переліку підприємців, що займають монопольне становище на регіональних ринках.

Хід виконання обласних Заходів щодо Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки протягом зазначеного періоду знаходився під постійним контролем головного управління економіки облдержадміністрації. На сьогодні затверджені Програмою обласні заходи виконано.

Стратегічними напрямами розвитку страхування на найближчу перспективу є удосконалення законодавчої бази, формування та розвиток ринку соціального, накопичувального страхування, а саме: життя, медичного та пенсійного.