ПРОВІДНА виграла тендер із добровільного страхування майна АТ «ВО «КОНТІ»

ПРОВІДНА уклала договір добровільного страхування майна, що використовується у підприємницьких (комерційних) цілях і страхування непрямих збитків, пов’язаних із перервою у господарській діяльності з АТ «ВО «КОНТІ».

За умовами договору були застраховані: приміщення, споруди (конструктивні елементи), виробниче обладнання підприємства, сировина і готова продукція, які знаходяться в м. Макіївка і м. Костянтинівка, а також непрямі збитки, пов’язані з перервою в господарській діяльності на Фабриці фасування кондитерських виробів м. Макіївка і на Костянтинівській кондитерській фабриці.

Загальна страхова сума за договором страхування становить близько 500 млн грн.

За умовами договору СК «ПРОВІДНА» бере на себе зобов’язання компенсувати збитки АТ «ВО «КОНТІ», пов’язані з настанням страхового випадку в результаті пожежі, стихійних явищ, пошкодження водою, протиправних дій третіх осіб.

У випадку перерви господарської діяльності Страхувальника СК «ПРОВІДНА» компенсує збитки, пов’язані з настанням страхового випадку внаслідок перерви в господарській діяльності, скорочення об’ємів чи повної зупинки господарської діяльності, в результаті пошкодження, знищення чи втрати застрахованого майна.