СК «Універсальна» повідомляє про продаж дочірньої компанії ПАТ «Компанія страхування життя «Універсальна»

Страховою компанією «Універсальна» було завершено продаж контрольного пакету акцій власної дочірньої компанії ПАТ «КСЖ «Універсальна».

«Відповідний процес продажу та передачі компанії був розпочатий у січні 2013 р. – коментує Андрій Семергей, директор юридичного департаменту СК «Універсальна», — Ринок страхування України наразі переживає епоху змін, спостерігається загальна тенденція об’єднання компаній страхування життя. В результаті укладення успішної угоди, страхова компанія «Універсальна» відтепер цілковито сконцентровується на прибуткових сегментах ринку ризикового страхування».

В ПАТ «КСЖ «Універсальна» змінено весь керівний склад. Найближчим часом компанію ПАТ «КСЖ «Універсальна» буде перейменовано і вона працюватиме під іншою торговою маркою, при цьому компанія буде нести всі обов’язки по укладеним раніше договорам.

Згідно рішення Наглядової Ради вiд 03.06.2013, починаючи з 3 червня поточного року, звільнено з посад наступних посадових осіб Товариства: Музичко О.В., Голову Правлiння ПАТ «Компанія страхування життя «Універсальна» і заступників Голови Правління:  Демкiва Р.О., Палайду Р.М., Семергея А.В.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства, з посади члена Наглядової Ради ПАТ КСЖ «Універсальна» звільнено Даниляка В.В., Голову Наглядової Ради; Кучабського Ю.Л., члена Наглядової Ради; членів Ревізійної комісії Пельц Н.О. і Шияна Т.В.

Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів та рішення Наглядової Ради Товариства, призначено наступних посадових осіб: Кулєшину О.О. — Головою Наглядової Ради; Раснюк Т.Б. та Коренську Н.Ю. — членами Наглядової Ради;  Бернацьку Я.В. — Головою Ревiзiйної комісії; Марченко Н.В. і Погребняк А.А. — членами Ревiзiйної комісії; Гаврiльченко А.В. — Головою Правлiння Товариства; Леонову В.Ю., Карасьову О.М., Сутирiна В.В., Боровика В.А. —  членами Правлiння Товариства.