Андрій Степанович Пікула призначений на посаду Заступника генерального директора та Члена правління страхового брокера Грас Савуа Україна (Gras Savoye)

Андрій Пікула, який з серпня 2002 року по ківтень 2013 року займав керівні посади підрозділу MetLife Alico (колишня ALICO AIG Life) в Україні, призначений на посаду Заступника генерального директора та Члена правління страхового брокера Грас Савуа Україна (Gras Savoye). Головні завдання, які ставлять перед А.С. Пікулою акціонери брокера, це залучення нових клієнтів і налагодження нових співпраць, підтримка та розбудова існуючих  проектів, координація роботи з ключовими партнерами та загальне керівництвом Грас Савуа Україна.