СК «Українська страхова група» підбила підсумки роботи в 2013 році

В 2013 році СК «УСГ» зібрала 504,9 млн. грн. страхових платежів, у тому числі з добровільних видів страхування – 456,0 млн. грн., з обов’язкових – 48,9 млн. грн. У порівнянні з минулим роком приріст зібраних платежів склав 12,2% (450,0 млн. грн.).

Станом на 31.12.2013 року статутний фонд Компанії складає 110,5 млн. грн., активи – 558,8 млн. грн., страхові резерви сформовані на рівні 339,3 млн. грн. Страхова компанія «Українська страхова група» формує страхові резерви дотримуючись міжнародних актуарних методик, що використовує всесвітньовідома Vienna Insurance Group (Австрія). При цьому страхові резерви покриваються високоліквідними активами, такими як короткострокові банківські вклади та поточними рахунками, відкритими в надійних банківських установах з найвищим рівнем платоспроможності. З 2012 року СК «УСГ» перейшла на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), таким чином, фінансова звітність Компанії відповідає всім вимогам МСФЗ та відображає достовірну картину фінансового стану Компанії.

Фактичний запас платоспроможності перевищує нормативний вдвічі, що дозволяє «Українській страховій групі» своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов’язання перед клієнтами Компанії. Вже традиційно СК «УСГ» демонструє найвищий професіоналізм та показову ефективність роботи при врегулюванні страхових випадків. За минулий рік понад 47 000 клієнтів Компанії отримали страхові відшкодування на загальну суму 225, 5 млн. грн.