Компанія зі страхування життя «Брокбізнес» призначила нового члена Правління

28 квітня 2014 року на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія зі страхування життя «Брокбізнес» було призначено нового члена Правління – Ковальську Людмилу Володимирівну.

Відповідно до Протоколу 28/04 Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія зі страхування життя «Брокбізнес» від 28.04.2014 р. призначено Ковальську Людмилу Володимирівну, Заступника Голови Правління з продажу та операційної діяльності, членом Правління Страхової компанії «Брокбізнес-Життя». Посади які обіймала Ковальська Л.В. протягом останніх п’яти років: 28.01.2008 – 12.05.2009 Заступник Голови Правління Страхової компанії «Брокбізнес-Життя»; 13.05.2009 –28.07.2010 Заступник Голови Правління з фінансів ЗАТ «УСК «Дженералі Гарант страхування життя»; 28.07.2010 – 31.01.2011 – Перший заступник Голови Правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф»; з 05.12.2011 р. – Заступник Голови Правління з продажу та операційної діяльності Страхової компанії «Брокбізнес-Життя». Строк повноважень – 5 років. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капiталi емітента не володіє.