Оновлені рейтинги СК «Перша»

РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія« Перша» — за національною шкалою на рівні uaA+ з позитивним прогнозом. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалася виходячи з аналізу підсумків роботи Компанії за 9 місяців 2014 року.
1. За підсумками 9 місяців 2014 СК «Перша» змогла наростити обсяги бізнесу. Так, брутто-премії страховика зросли на 29,61%, досягнувши 168,3 млн грн. Приріст чистих і зароблених страхових премій склав 45,09% і 34,58% відповідно. За результатами трьох кварталів 2014 чисті премії Компанії склали 118,5 млн грн., Зароблені премії – 106,6 млн грн. Слід зазначити, що знизився коефіцієнт залежності СК «Перша» від перестраховиків: з 37,07% до 29,56%, або на 7,51 п.п.
2. За перші три квартали 2014 СК «Перша» здійснила виплати на суму 3,9 млн грн., що на 38,14% перевищує обсяг виплат, зроблений за той же період 2013 року. Незважаючи на таке істотне зростання обсягу виплат, рівень виплат зріс лише на 1,42 п.п. до 23%.
3. За 9 місяців 2014 чистий прибуток СК «Перша» склав 1,2 млн грн., що тільки на 3,91% нижче обсягу прибутку, отриманого в 2013 році. Фінансовий результат від операційної діяльності, при цьому, склав 1,4 млн грн. Рентабельність власного капіталу знизилася з 2,43% до 1,91%, або на 0,52 п.п. Агентство дає позитивну оцінку тому факту, що в складний економічний період діяльність Компанії залишалася прибутковою.
4. У період з 01.01.2014р. по 01.10.2014р. значно зросли ліквідні активи на рахунках страховика: з 41,3 млн грн. до 73,1 млн грн., або на 77,01%. Як результат, зріс рівень ліквідності на 11,18 п.п. до 64,67%, що відповідає середньоринковому показнику.
5. Активи за станом на 01.10.2014г. склали 173,5 млн грн., що на 35,93% вище аналогічного показника на 01.01.2014г. Приріст власного капіталу склав 10,0 млн грн. або 19,88% і за станом на кінець третього кварталу 2014 його обсяг склав 60,5 млн грн. Валові зобов’язання страховика зросли на 46,42%, досягнувши 113 млн грн. Внаслідок випереджаючих темпів зростання зобов’язань над власним капіталом коефіцієнт капіталізації знизився з 65,34% до 53,5%, або на 11,84 п.п.

Проаналізувавши діяльність СК «Перша», Агентство виділяє наступні фактори, які дозволили не тільки оновити рейтинг на високому рівні, але і залишити позитивний прогноз по рейтингах страховика:
• Зростання обсягів валового бізнесу (на 29,61%) при несприятливій ринковій кон’юнктурі;
• Збереження прибуткової діяльності за підсумками 9 місяців 2014 (чистий прибуток склав 1,2 млн грн.);
• Зростаючий рівень ліквідності.