Рейтинг СК «Перша» підвищено до uaA+

Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення підвищити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» до рівня uaA +. При оновленні рейтингу, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2014 рік.
1. Активи СК «Перша» за 2014 зросли більш ніж у півтора рази і на 31.12.2014 р. склали 193,7 млн грн. Зростання власного капіталу склало 15,7%, а зобов’язання страховика підвищилися на 75,4%. В результаті таких змін покриття власним капіталом зобов’язань страховика знизилося на 22,3 п.п. до 43,08%.
2. За 2014 страховик зібрав 233,9 млн грн валових премій, що на 37,2% вище показника 2013 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, зросла на 20,7%, склавши 31,3% від валових премій. Страхові виплати та відшкодування, здійсненні страховиком за 2014 рік, склали 50,95 млн грн., що на 1,4 млн грн, або на 36,3% вище показника 2013 року, при цьому рівень виплат залишився практично незмінним (21,8%).
3. Залишки коштів на рахунках Компанії станом на 31.12.2014 року склали 84,8 млн грн., що більш ніж в два рази перевищує показник станом на 31.12.2013 року. Значний темп приросту ліквідних активів сприяв збільшенню покриття грошовими коштами зобов’язань страховика до 62,6% на кінець 2014 року.
4. Зважена і продумана фінансова політика страховика дала свої результати: фінансовий результат від операційної діяльності Компанії за 2014 склав 4,6 млн грн., чистий прибуток СК «Перша» за 2014 зріс до 1,64 млн. грн., що на 32,96% вище результату попереднього року.
Аналіз звітності СК «Перша» за підсумками 2014 показав зростання ліквідності, ділової активності та збільшення чистого прибутку. Всі ці фактори дозволяють Агентству підвищити рейтинг фінансової стійкості страховика за національною шкалою до рівня uaA +.