ПрАТ «СК «Україна» втратило статус асоційованого члена МТСБУ

Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» встановлено, що страховик, який протягом двох місяців має заборгованість  перед   МТСБУ щодо сплати у повному обсязі внесків, відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або   компенсації   витрат, здійснених МТСБУ за його зобов’язаннями, втрачає статус асоційованого  та/або  повного члена МТСБУ.

З 01 липня 2015 року Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Україна» (далі – ПрАТ «СК «Україна») втратило статус асоційованого  члена Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Підставою припинення членства ПрАТ «СК «Україна» стала заборгованість по сплаті відрахувань до фондів МТСБУ понад два місяці.

Припинення асоційованого членства в МТСБУ ПрАТ «СК «Україна» не звільняє страховика від виконання зобов’язань за укладеними  раніше договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.