МТСБУ розпочинає виплати за зобов’язаннями СК «Україна» та СК «Скайд»

Президія МТСБУ затвердила Порядок повернення гарантійних внесків страховиків до фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах шляхом врегулювання страхових випадків. Розпочато процедуру прийому документів за зобов’язаннями СК «Україна» та СК «Скайд». Документи приймаються до 30 травня 2017 року. Подати документи можна особисто, за адресою — м. Київ, Русанівський бульвар, буд. 8 , надіслати поштою за адресою — 02002, Київ-2, а/с 272 або на електрону пошту mtibu@mtibu.kiev.ua.

Згідно Порядку, страховик, який втратив членство в МТСБУ може звернутись до МТСБУ з заявою про повернення його гарантійного внеску до ФЗП шляхом врегулювання страхових випадків за його договорами.

Виплати за страховика проводяться в межах його внеску до ФЗП та відповідно до кількості отриманих Бюро звернень від потерпілих за договорами ОСЦПВ такого страховика. Гранична сума виплати визначається Президією МТСБУ на основі аналізу кількості отриманих звернень та наявності у заявників необхідних документів.

Виплати здійснюватимуться з урахуванням наступних особливостей:

— заява про виплату страхового відшкодування подається фізичною особою-потерпілим або його законним представником чи спадкоємцем

— шкода, нанесена життю, здоров’ю або майну потерпілого – фізичної особи;

— одержувачем виплат є виключно потерпілі – фізичні особи, яким заподіяна шкода, їх законні представники чи спадкоємці.

— страхові виплати здійснюються за заявами, що надійшли до МТСБУ в період та за зобов’язаннями страховиків, що визначені Президією МТСБУ.

Виплати страхового відшкодування за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілого, здійснюються у повному обсязі.

Виплати страхового відшкодування за шкоду, заподіяну майну потерпілих-фізичних осіб, здійснюються у розмірі оціненої шкоди, але не вище граничної суми виплати страхового відшкодування на одного потерпілого.

Після проведення у межах визначених граничних сум виплат фізичним особам Президія МТСБУ може прийняти рішення щодо можливості подальшого здійснення повернення залишку коштів гарантійних внесків шляхом врегулювання страхових випадків та виплат страхового відшкодування за іншими зобов’язаннями страховика (в тому числі перед юридичними особами).

Для прийняття МТСБУ рішення про здійснення страхового відшкодування до заяви на відшкодування шкоди обов’язково мають додаватися:

а) засвідчена судом копія судового рішення про стягнення страхового відшкодування чи відшкодування шкоди — у разі, якщо спір щодо виплати страхового відшкодування чи відшкодування шкоди розглядався у суді;

б) оригінал чи засвідчена копія листа органу виконавчої служби щодо результатів виконання судового рішення — у разі, якщо подавалася заява про примусове виконання судового рішення;

в) письмове обґрунтування та підтвердні документи щодо причин неподання заяви про примусове виконання судового рішення — у разі, якщо спір щодо виплати страхового відшкодування чи відшкодування шкоди розглядався у суді та прийнято рішення про задоволення позову, однак заява про примусове виконання такого рішення не подавалася;

г) засвідчена судом копія постанови суду про притягнення до адміністративної відповідальності особи, цивільно-правова відповідальність якої застрахована (її працівника) або інший документ, що підтверджує наявність підстав для настання цивільно-правової відповідальності такої особи, а також оригінали чи засвідчені належним чином копії документів, на підставі яких оцінено розмір шкоди, — у разі, якщо спори щодо виплати страхового відшкодування чи стягнення збитків з відповідальної особи не розглядалися у суді.

Нагадаємо, згідно нинішнього законодавства, виплати за зобов’язаннями неплатоспроможних страховиків здійснюються МТСБУ після завершення процедури банкротства та/або ліквідації компанії, що займає 2-3 роки. «МТСБУ розпочинає виплати за страховиків, що втратили членство в Бюро в рамках залишку внесків таких страховиків в Бюро, в першу чергу за шкоду життю та здоров’ю потерпілих, а також за майновими збитками. Порядок виплат має виключну соціальну спрямованість — виплати зможуть отримати лише фізичні особи-потерпілі, або їх законні представники чи спадкоємці. Така процедура виплат буде застосована до всіх страховиків, що втратили членство в Бюро, та за ними не розпочата процедура банкрутства», — зауважив Володимир Шевченко, генеральний директор МТСБУ.