Страхова компанія «SPARE» отримала нові ліцензії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, видала розпорядження №254 від 22.02.2018 за яким ТДВ «СК «Спейр» отримала ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення:

обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони членів добровільних пожежних дружин (команд);
обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті;
обов’язкового страхування відповідності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
обов’язкового страхування відповідності суб’єктів туристичної діяльності за шкоду заподіяну життю та здоров’ю туриста або його майну;
обов’язкового страхування відповідності морського судноплавства;
обов’язкового страхування спортсменів вищої категорії;
обов’язкового страхування відповідності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечного вантажу;
обов’язкового страхування професійної відповідності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком встановленим Кабінетом Міністрів України;
обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному водінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам або їх майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
обов’язкового страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;
обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації;
добровільного страхування повітряного транспорту;
добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)