28 квітня відбулись чергові Загальні збори страхових компаній-членів МТСБУ

У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 Загальні збори страхових компаній- членів МТСБУ проходили в онлайн форматі, з наступним порядком денним:

1. Про звіти органів управління та контролю МТСБУ за 2019 рік:

1.1. Звіт Дирекції МТСБУ.

1.2. Звіт Президії МТСБУ.

1.3. Звіт та висновки Ревізійної комісії МТСБУ.

2. Про внесення Змін до Статуту МТСБУ.

3. Про внесення змін до Порядку моніторингу діяльності страховиків-членів МТСБУ

4. Про виключення СК «Глобус» з членів МТСБУ.

На початку засідання учасники Зборів заслухали звіти Президії та Дирекції МТСБУ.

Генеральний директор Бюро Володимир Шевченко доповів про підсумки року і пріоритетні напрямки розвитку ринку ОСЦПВ та «Зеленої картки». Він зазначив, що план роботи дирекції МТСБУ виконаний у встановлені строки і в повному обсязі.

Основні напрямки роботи МТСБУ у 2019-2020 роках:

  • Вдосконалення внутрішніх нормативних засад здійснення ОСЦПВ.
  • Побудова єдиного діджитального середовища моторного страхування.
  • Запровадження нової системи коригуючих коефіцієнтів за внутрішніми договорами страхування.
  • Зміна порядку формування та використання додаткового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих (ФЗП).
  • Впровадження нового алгоритму взаєморозрахунків в системі прямого врегулювання збитків.
  • Удосконалення контролю і оптимізація бізнес-процесів при проведенні регламентних виплат.
  • Удосконалення системи управління ризиками діяльності членів Бюро.
  • Створення системи інформаційної взаємодії з Головним сервісним центром МВС України.
  • Модернізація інфраструктури інформаційно-програмного комплексу МТСБУ, розробка нового сервісного сайту Бюро.

В 2019 р. МТСБУ було прийнято та опрацьовано понад 27,1 тис. звернень громадян, 91,5% таких звернень стосувались питань здійснення регламентних виплат з гарантійних фондів Бюро.

Президент МТСБУ, член Правління СК «ПЗУ» Василь Зубач виступив із звітом щодо роботи Президії за квітень 2019- квітень 2020 р. Загалом за цей період Президією було проведено 36 засідань, на яких було розглянуто 146 питань та прийнято 337 рішень. На розгляд Президії протягом року виносились організаційно-методологічні, фінансові, питання з інноваційних впроваджень, управлінські та організаційно-практичні питання.

Загальними Зборами було прийняте одноголосне рішення затвердити результати діяльності МТСБУ, звіти Президії та Дирекції Бюро. Також учасники Зборів заслухали та затвердили звіт та висновки Ревізійної Комісії МТСБУ за 2019 р.

Також учасники Зборів затвердили зміни до Порядку моніторингу діяльності страховиків-членів МТСБУ. За 2 та 3 кв. 2020 р. показник якості врегулювання буде розраховуватись, виходячи з кількості вимог, повністю сплачених у строк до 90 днів з дати ДТП (раніше строк становив 60 днів). Таке рішення прийняте з урахуванням того, що в умовах запровадження карантину строки врегулювання страхових подій в ОСЦПВ можуть бути більш тривалими з причин, незалежних від страховика.

Страхова компанія «Глобус» була виключена з складу членів МТСБУ на підставі поданої заяви згідно ст. 52 закону про ОСЦПВ зв’язку з її приєднанням до СК «УСГ».

Загальні Збори прийняли рішення включити до порядку денного наступних зборів, що відбудуться 28 травня 2020 р., питання внесення змін до статуту МТСБУ у частині змін структури Координаційної Ради. Дирекції і Президії МТСБУ було доручено провести консультації щодо принципів трансформації корпоративного управління Бюро з усіма зацікавленими сторонами, включаючи Нацкомфінпослуг та НБУ.