Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг фінансової стійкості СК «ГАРДІАН»

Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» на рівні uaAА за національною шкалою.

Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2021 року.

Чисті премії Страховика показали істотне зростання, збільшившись на 95,10% до 134,72 млн. грн. Частина страхових премій, належна перестраховикам, за підсумками першого кварталу 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року збільшилась більше ніж вдвічі, а їх частка в структурі валових премій виросла на 0,25 п.п. до 11,19%.

Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перші три місяці 2021 року, виросли порівняно з першим кварталом 2020 року на 81,64%, а рівень виплат склав 21,58%.

Діяльність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в першому кварталі 2021 року була прибутковою: чистий прибуток Страховика склав 0,36 млн. грн., а прибуток від операційної діяльності – 3,46 млн. грн.

Агентство зазначає, що станом на 31.03.2021 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перший квартал 2021 року, Агентство відмічає: хороший запас капіталу, хороший рівень забезпеченості ліквідними активами, істотне зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Компанії.