ЛСОУ проведено Круглий стіл

Ліга страхових організацій України інформує про проведення 27 червня Круглого столу на тему: «Розвиток страхового посередництва в Україні в нових умовах: обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» № 0965 від 12.12.2012 (Розділ VІI. Діяльність страхових посередників), безпосередніми організаторами якого є Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та Ліга страхових організацій України.

Участь у заході взяли представники Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Інституту страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, страхових компаній, страхових брокерів і агентів, партнерів страховиків – банків, туроператорів, магазинів, автосалонів.

На Круглому столі були обговорені такі питання як, стан та проблеми розвитку страхового посередництва; розвиток страхового брокерства в нових умовах; нові вимоги до порядку провадження посередницької діяльності страхових агентів; пропозиції щодо удосконалення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України» № 0965 від 12.12.2012.

Спільним напрацюванням учасників Круглого столу, з якими погодились народні депутати і члени робочої групи над законопроектом №0965, є зняття обмежень щодо агента-юридичної особи отримувати страхові премії від клієнта, а також доопрацювання у зв’язку з цим терміну «страховий агент»;

Більшість присутніх Круглого столу погодились щодо необхідності повернутись до закріплення у проекті Закону ведення реєстру страхових агентів.

За результатами Круглого столу робочою групою над законопроектом          № 0965 буде розглянуто та опрацьовано пропозиції щодо пом’якшення діяльності страхових брокерів. Це, наприклад, питання розміру штрафів, які у законпроекті № 0965 встановлені однаковими для страховиків і брокерів, диференціація розміру страхової суми для страхування професійної відповідальності брокерів тощо.

Регулювання діяльності страхових/перестрахових брокерів-нерезидентів буде також доопрацьовано з урахуванням вимог законодавства в рамках взятих на себе Україною зобов’язань щодо участі у Всесвітній організації торгівлі.

Ще одним питанням, яке не залишилось без уваги та потребує вирішення, є постанова Національного банку України № 135 від 11.04.2000 р. «Про застосування іноземної валюти в Україні», яка на сьогоднішній день не відображає сучасні потреби і не враховує вимоги в застосуванні іноземної валюти страховими брокерами.

Вцілому Захід виправдав сподівання організаторів, редакція розділу 7 законопроекту, який регулює посередницьку діяльність у сфері страхування підтримується, як учасниками страхового ринку з урахуванням висвітлених пропозицій, так і державним апаратом, який ці пропозиції погоджує.