Про підсумки діяльності страховиків – членів ЛСОУ за 1 півріччя 2013 року

В рамках проекту «Відкрите страхування» пропонуємо до Вашої уваги інформацію щодо основних показників фінансової діяльності страховиків за 1 півріччя 2013р.
Було опрацьовано дані 32 страхових компаній, що здійснюють інше страхування, ніж страхування життя.

Згідно узагальнених даних за результатами 1 півріччя 2013 р. в діяльності non-life компаній, спостерігалася наступна динаміка фінансових показників, у порівнянні до 1 півріччя 2012 року.
• на 9,9% зросли обсяги надходжень валових страхових платежів;
• на 3,6% зменшилися обсяги валових страхових виплат;

Що призвело до зменшення рівня виплат на 12,3 %.
• на 10,0% зросли обсяги страхових резервів;
• на 21,6% зросли загальні активи.

Страхові платежі
Серед видів страхування в портфелі страховиків переважає добровільне майнове страхування і становить 51,9% загальних платежів. Частка недержавного обов’язкового страхування становить 26,7%, добровільного особистого страхування (крім страхування життя) – 16,7%, добровільного страхування відповідальності – 4,7%. Серед досліджених компаній, найбільшу суму страхових платежів отримали: «АХА страхування» — 368 млн. грн., СК «АСКА» -365 млн. грн., СК «ПРОВІДНА» — 312 млн. грн.

Страхові виплати
Найбільше відшкодувань за даний період здійснили: «АХА страхування» -180 млн. грн., СК «ПРОВІДНА» — 138 млн. грн., СК «УНІКА» — 123 млн. грн.
Також надано інформацію про страхові платежі та страхові виплати по таким видам страхування як КАСКО, добровільне медичне страхування та ОСЦПВВНТЗ.