Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя»

Законопроектом (реєстр. №2327) пропонується визначити засади функціонування Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя, основним завданням якого є забезпечення функціонування системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя у разі настання неплатоспроможності страховика.
Зокрема, передбачається врегулювати: гарантії страхових виплат за договорами страхування життя; правовий статус Фонду та його керівні органи; порядок формування майна Фонду; право на отримання гарантійних виплат та компенсаційних виплат; порядок здійснення виплат за рахунок коштів Фонду.
Згідно із документом, у разі настання неплатоспроможності страховика Фонд гарантує страхувальникам або вигодонабувачам відшкодування розміру страхової виплати або викупної суми, передбаченої договором страхування життя, укладеним після набрання чинності цим законом, але не більше максимального розміру гарантійних виплат. Також, за рахунок коштів Фонду, гарантується забезпечення покриття активами страхових резервів за укладеними після набуття чинності законом договорами страхування життя, що передаються від неплатоспроможного до іншого страховика.
Законопроектом пропонується створити Фонд у організаційно-правовій формі спеціалізованої установи, яка виконує функції у сфері гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Фонд є економічно самостійною, неприбутковою установою. Органами управління Фонду є адміністративна рада і виконавча дирекція Фонду. До складу адміністративної ради Фонду входитиме шість осіб. Адміністративна рада Фонду формується шляхом делегування до її складу двох представників Кабінету Міністрів, одного представника Уповноваженого органу, а також трьох представників учасників Фонду, які обираються на зборах учасників Фонду шляхом рейтингового голосування. Учасниками Фонду мають стати страховики, які отримали ліцензію на здійснення страхування життя.
Відповідно до проекту, джерелами формування майна Фонду є: вступні внески учасників Фонду; регулярні внески учасників Фонду; спеціальні внески учасників Фонду; пеня, що стягується з учасників Фонду за несплату або несвоєчасну сплату поточних внесків; доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України; доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих Національним банком за залишками коштів на рахунках Фонду, відкритих в НБУ; кредити і позики, залучені відповідно до законодавства; благодійні внески юридичних і фізичних осіб; кошти, одержані за програмами міжнародної фінансової допомоги; кошти, одержані від продажу майна ліквідованих учасників Фонду, в розмірі проведених виплат;інші надходження.
Розмір вступного внеску пропонується встановити на рівні 20 тисяч гривень, що обумовлюється наступним. За аналогією з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, початковий збір до якого складає 1 відсоток зареєстрованого статутного капіталу банку, оптимальний розмір вступного внеску не повинен перевищувати 1 відсотка від розміру статутного капіталу учасників Фонду. При цьому, встановлення реєстраційного збору у відсотках від статутного капіталу є складним варіантом, оскільки страховики — учасники Фонду можуть збільшувати розмір статутного капіталу, однак вступний внесок сплачується до Фонду одноразово. Крім того, розмір вступного внеску страховика залежатиме від рівня зареєстрованого статутного капіталу. Враховуючи те, що розмір статутного капіталу не визначає обсяг прийнятих страховиком зобов‘язань за договорами страхування життя за якими надаються гарантії за рахунок коштів Фонду, встановлення такої залежності не є доцільним. Тому пропонується встановити реєстраційний збір у фіксованому розмірі — 20000 грн., що складає близько 0,12% від мінімального розміру статутного капіталу для страховика, який займається страхуванням життя (1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України). Учасники Фонду сплачуватимуть регулярні внески у розмірі 0,4% від суми валових страхових премій, отриманих учасником Фонду за відповідний період.