До уваги страховиків!

Ліга страхових організацій України інформує щодо роботи, проведеної об’єднанням страховиків протягом четвертого кварталу 2013 р., та запрошує всіх зацікавлених учасників ринків фінансових послуг взяти участь в обговоренні актуальних питань страхування України та зарубіжжя у 2014 році.

У 4 кварталі 2013 року ЛСОУ активно працювала над цілою низкою актуальних проблем, що мають бути вирішені для забезпечення ефективного функціонування галузі, а саме:

підготовка та супровід Закону України «Про страхування» (нова редакція);

підготовка змін до нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» та інших нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу, в тому числі:

— щодо не здійснення ідентифікації та верифікації клієнта – фізичної особи при укладенні договору за видами страхування іншими, ніж страхування життя, загальним платежем до п’яти тисяч гривень;

— проведення верифікації вигодоодержувача за договорами страхування життя на етапі здійснення виплати.

підготовка змін до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» та «Про страхування»;

робота над імплементацією в національне законодавство нових стандартів FATF;

підготовка змін до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»;

опрацювання проекту постанови КМУ «Про затвердження Порядку та правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації»;

підготовка змін до «Ліцензійних умов провадження страхової діяльності»;

підготовка змін до Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Порядку реєстрації фінансових установ»;

підготовка змін до проекту Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах»;

підготовка змін до проекту Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 27.11.2012р. №2422 «Про затвердження Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»;

участь у розробці Інтернет — порталу «Фінансова грамотність» в частині страхування;

реалізація стратегічних напрямів розвитку страхового бізнесу в рамках Громадських рад при органах державної влади.