До уваги страховиків!

1. Щодо термінів подання річних звітних даних до Нацкомфінпослуг.

У зв’язку із внесенням змін до пункту 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 28.02.2000 №419, річні звітні дані за 2013 рік, до складу яких відповідно до розпоряджень Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг входить фінансова звітність установ, подаються страховиками, адміністраторами недержавних пенсійних фондів, іншими кредитними установами та фінансовими компаніями до Нацкомфінпослуг в термін до 28 лютого 2014 року.

З метою уніфікації термінів подання фінансової та регуляторної звітності Нацкомфінпослуг прийняті рішення про внесення змін до:

—  Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 23.04.2004 №39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за №517/9116;

—  Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 №674, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.01.2012 за №41/20354;

—  Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2007 № 6832, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2007 за № 234/13501;

—  Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами ­­– суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 431/9030.

2.  Щодо заповнення форм звітності за 2013 рік в електронній формі через веб-інтерфейс в режимі он-лайн за допомогою програмних засобів Комплексної інформаційної системи (далі – КІС) та в програмному забезпеченні для формування звітності фінансовими компаніями.

27.06.2013 наказом Міністерства фінансів України №627 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.07.2013 за №1242/23774, внесено зміни до форм фінансової звітності, що встановлені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за №336/22868.

У зв’язку із необхідністю актуалізації шаблонів форм фінансової звітності в КІС та в програмному забезпеченні для формування звітності фінансовими компаніями з урахуванням внесених Міністерством фінансів України змін на даний час в Нацкомфінпослуг проводяться відповідні роботи.

Про можливість заповнення фінансовими установами актуалізованих форм звітності буде повідомлено на офіційному сайті Нацкомфінпослуг. Орієнтровний термін впровадження оновлених форм звітності в КІС – 04.02.2014.

Після актуалізації форм звітності в КІС та в програмному забезпеченні для формування звітності фінансовими компаніями, у разі, якщо пакет форм річної звітності вже був створений фінансовою установою, необхідно буде створити новий пакет річної звітності та відновити (внести) інформацію в оновлених табличних формах.

Телефони для довідок:

Відділ інформаційних технологій: 234-29-01

Відділ пруденційного нагляду на ринку страхування: 235-09-10

Відділ пруденційного нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення: 234-71-31

Відділ пруденційного нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій: 235-06-07

Відділ пруденційного нагляду за фінансовими компаніями: 234-99-43

Питання та зауваження щодо роботи в КІС можна надсилати на електронну адресу kis@dfp.gov.ua