Заступник Голови Ради ЛСОУ Олександр Залєтов визначив складові регуляторного захоплення страхового ринку

З феноменом, який у теорії державного регулювання отримав назву «регуляторне захоплення», учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка протягом двох днів проходила у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ), ознайомив заступник Голови Ради Ліги страхових організацій України Олександр Залєтов.

Він зазначив, що «регуляторне захоплення страхового ринку — це стан, коли орган страхового нагляду замість турботи про суспільне благо починає переслідувати комерційні або інші спеціальні приватні інтереси, домінуючі на страховому ринку».

На думку О.Залєтова, поширенню регуляторного захоплення страхового ринку, сприяють такі умови як політична залежність регулятора; клановий підхід у системі державного управління (кумівство, фаворитизм); низький рівень матеріального заохочення працівників органу страхового нагляду у порівняні зі страховим ринком; відсутність системи оцінки та виявлення корупції на страховому ринку; недостатній суспільний контроль, в т.ч. недоліки законодавства про свободу інформації та відсутність журналістських розслідувань у ЗМІ. Також важливими чинниками регуляторного захоплення є участь представників державних органів у наглядових органах об’єднань страховиків і низький рівень інституціонального спротиву проявам регуляторного захоплення.

З метою попередження проявів регуляторного захвату на страховому ринку України необхідно забезпечити політичну та фінансову незалежність органу страхового нагляду за рахунок підпорядкування його Національному банку та запровадження змішаного фінансування — кошти державного бюджету та відрахування страховиків відносно сформованих страхових резервів. «Це сприятиме високому рівню технічної, економічної та юридичної спеціалізації; забезпечить адекватне регулювання та довгострокову стабільність на страховому ринку, сприятиме залученню інвестиції, а також дозволить захистити страховий ринок від короткострокових політичних заходів і уникнути захоплення гравцями ринку й підпорядкуванню приватним інтересами», — впевнений Олександр Залєтов, заступник Голови Ради ЛСОУ.