Представники ЛСОУ взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації»

10 квітня 2014 року Голова Ради Ліги страхових організацій України Олександр Філонюк та заступник Голови Ради Олександр Залєтов взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка протягом двох днів проходила у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ).

Виступаючи з доповіддю Голова Ради Ліги страхових організацій України Олександр Філонюк зазначив, що «Сьогодні власники страхового бізнесу, рядові працівники страхових компаній і саме головне — споживачі страхових послуг чекають від Уряду активних кроків щодо реалізації в країні державно-приватного партнерства».

Саме партнерство бізнесу та влади та інші ініціативи Ліги страхових організацій України Голова Ради ЛСОУ Олександр Філонюк презентував 4 квітня 2014 року на зустрічі з Прем’єр-міністром України А.П. Яценюком та представниками уряду.

«Ліга страхових організацій України та весь страховий ринок готові запропонувати конкретні рішення, які ґрунтуються як на вітчизняному так і закордонному досвіді, щодо наповнення державного бюджету України, створення нових робочих місць, забезпечення економіку країни дешевим інвестиційними ресурсом, а також проведення пенсійної та медичної реформи», — наголосив Голова Ради Ліги страхових організацій України Олександр Філонюк.

Серед тематичних напрямів роботи конференції сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками; перспективні напрями розвитку національних страхових ринків у посткризовий період; підвищення ефективності взаємодії між страховим, банківським та іншими сегментами ринку фінансових послуг в умовах економічної нестабільності.

Також учасники конференції оцінили роль страхування в стабілізації національної економіки та забезпеченні соціального захисту громадян та державне регулювання ринків фінансових послуг у контексті глобалізаційних проявів: досвід України та зарубіжних країн.