Голова Ради ЛСОУ Олександр Філонюк представив ЛСОУ на засіданні Правління УСПП

Голова Ради Ліги страхових організацій України Олександр Філонюк 18 квітня взяв участь у засіданні Правління Українського союзу промисловців і підприємців. На засіданні була розглянута та прийнята Програма першочергових завдань влади і бізнесу з подолання соціально-економічної кризи в Україні.

Члени УСПП приділили увагу п’яти розділам програми: розвитку внутрішнього ринку, шляхам поглиблення співпраці України з ЄС (сприяння руху товарів та капіталу), вдосконаленню грошово-кредитної політики, державної податкової політики, об’єднанню зусиль задля боротьби з корупцією.

Учасники Правління УСПП наполягали на необхідності реальної, а не декларативної підтримки національного виробника. На погляд ділової спільноти, треба надати місцевим органам влади більше автономії, можливість самостійного визначення стратегії розвитку, відповідні повноваження і ресурсну базу та підсилити відповідальність за забезпечення соціально-економічного розвитку території.

До участі в засіданні були запрошені керівники центральних органів виконавчої влади, керівники регіональних відділень УСПП, галузевих об’єднань, громадських організацій, члени Економічної ради УСПП, представники бізнесу та ЗМІ.

До порядку денного засідання Правління УСПП увійшли питання щодо прийому в члени УСПП; про програму співпраці УСПП з ВРУ і КМУ з подолання соціально-економічної кризи в Україні; про затвердження змін у складі Правління УСПП. Також учасники засідання розглянули питання про удосконалення законодавства про громадські об’єднання та про вироблення нових можливостей експорту українських товаровиробників.

Правління ухвалило рішення звернутися в КМУ з проханням створити робочі групи з представників влади та бізнесу задля уточнення положень та реалізації Програми першочергових завдань влади і бізнесу з подолання соціально-економічної кризи в Україні. Промисловці висловили готовність делегувати своїх представників в урядові комітети, що створені згідно Постанови уряду.