ЛСОУ внесла на розгляд Міністерства доходів і зборів України пропозиції та зауваження

ЛСОУ внесла на розгляд Міністерства доходів і зборів України пропозиції та зауваження до наказу «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика».

Відповідно до курсу дерегуляції та зменшення тиску на бізнес, проголошеного Урядом, ЛСОУ пропонує переглянути наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика» від 27.01.2014 р. №84.

Запропоновані ЛСОУ зміни стосуються відміни Додатків СП та ПП, проти яких виступала як Ліга страхових організацій України, так і страховики під час підготовки наказу №84, який збільшив кількість додатків до форми Податкової декларації з 8 до 12.

На думку експертів ЛСОУ, запровадження додатків СП та ПП не відповідає зазначеним у ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» принципам державної регуляторної політики, зокрема, такому як  ефективність. Адже реалізація підготовки Додатку СП потребує додаткових витрат на оплату персоналу у страховиків, внесення змін до програмного забезпечення, створення додаткової безпеки, збільшення витрат у вигляді людино-годин на формування звітності, та внесення додаткової інформації до існуючого програмних модулів Страховика.

Все це суперечить позиції Міністерства доходів і зборів України щодо відсутності у страховиків додаткових матеріальних витрат при запровадженні даної форми Податкової декларації.

Нагадаємо, що Додатком СП передбачається надання страховиком до податкового органу інформації по нарахованих та отриманих сумах страхових та перестрахових платежів в розрізі страхувальників/перестрахувальників – юридичних осіб по всіх договорах страхування. «Проте ні пунктом 46.5 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу, а ні статтею 156 розділу ІІІ Податкового Кодексу, ні іншими законодавчими актами не передбачено необхідність надавати у податковій звітності переліку клієнтської бази, а ні звичайному підприємству, а ні страховику. Надання такої інформації не впливає  на  розмір доходу і відповідно  на базу оподаткування», — акцентується у листі ЛСОУ до Міністерства доходів і зборів України.

ЛСОУ наголошує, що запровадження Додатків СП та ПП, негативно відобразиться на споживачах страхових послуг, оскільки призведе до подорожчання страхових послуг, адже мова ітиме про зростання адміністративних витрат страховиків на виконання вимог щодо ведення та наповнення цих Додатків. Причому реалізація наказу у запропонованій редакції збільшила фінансовий та адміністративний вплив на страховиків, та надала додаткові можливості тиску з боку перевіряючих податкових органів.

Посилаючись на ст. 40 «Таємниця страхування» Закону України «Про страхування» ЛСОУ акцентує увагу Міністерства та наголошує, що «…Конфіденційна інформація щодо діяльності та фінансового стану страхувальника — клієнта страховика, яка стала відомою йому під час взаємовідносин з клієнтом чи з третіми особами при провадженні діяльності у сфері страхування, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є таємницею страхування». А інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю страхування, надається страховиком у строго передбачених випадках, вказаних у Законі.

Аналогічні коментарі приведені у листі ЛСОУ  і щодо Додатку ПП.

Оцінюючи недоцільність запровадження Додатків СП та ПП, та сподіваючись на врахування позиції, висловленої нашим об’єднанням та готовність ЛСОУ до постійного діалогу та участі у робочих групах з обговореннях усіх питань оподаткування страхової діяльності,  обидва додатки, на думку ЛСОУ, підлягають скасуванню.