ЛСОУ взяла участь у засіданні Нацкомфінпослуг

Ліга страхових організацій України інформує, що  24 квітня 2014 року відбулося позачергового засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. На відкритій частині цього засідання були затверджені проекти розпоряджень Нацкомфінпослуг, які стосувалися внесення змін і доповнень до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя; Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя. Зазначені проекти нормативно-правових актів пройшли процедуру погодження із заінтересованими міністерствами і відомствами без зауважень. Нацкомфінпослуг направляє їх до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

Слід зазначити, що проекти регуляторних актів були оприлюднені в установленому порядку на сайті Нацкомфінпослуг, Лігою у січні 2013 року протягом визначеного законодавством строку направлялися пропозиції і зауваження до них, які були враховані Нацкомфінпослуг.