ЛСОУ направила пропозиції щодо вдосконалення роботи Сервісного центру Нацкомфінпослуг

Ліга страхових організацій України направила свої пропозиції щодо вдосконалення роботи Сервісного центру до Нацкомфінпослуг України. Лист ЛСОУ надіслано у відповідь на інформаційне повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 16 квітня 2014 року з проханням надати Нацкомфінпослуг пропозиції щодо вдосконалення роботи Сервісного центру та процедур надання адміністративних послуг.
Ряд зауважень ЛСОУ стосується Положення про Державний реєстр фінансових установ — Розпорядження №41 від 28.08.2003 р. у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг 28.11.2013 №4368. ЛСОУ пропонує виключити підпункти 2)-6) пункту 3 розділу XVI Положення, щодо включення до ЄДР відомостей про відокремлені підрозділи обґрунтовуючи таку пропозицію чинними нормами частини четвертої статті 64 Господарського кодексу України, статті 95 Цивільного кодексу України та статті 2 Закону про реєстрацію відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб.
Серед наданих ЛСОУ пропозицій зміни до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності (Розпорядження Держфінпослуг № 40 від 28.08.2003 р.). ЛСОУ зазначає, що окремі підстави тимчасового зупинення (обмеження) дії ліцензії є неконкретизованими, що дає можливість уповноваженим посадовим особам Нацкомфінпослуг за своїм внутрішнім переконанням зупиняти дію ліцензій страховика. Тому окремі підстави, або потребують суттєвих уточнень щодо порядку їх застосування посадовцями Нацкомфінпослуг, або виключення через надто широкі і не чітко визначені повноваження Нацкомфінпослуг. На переконання ЛСОУ дія таких норм суттєво підвищує корупційну складову з боку регулятивного органу.
Також ЛСОУ пропонує переглянути Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя (Розпорядження Нацкомфінпослуг №741 від 08.10.09р.) на відповідність сучасним реаліям. ЛСОУ зазначає, що фіктивне рейтингування банківських установ, яке останнім часом набуло широких масштабів, сприяє погіршенню фінансового становища страхових компаній, а вимоги щодо кредитних рейтингів банківських установ в умовах нашої дійсності себе не виправдали.
«На сьогодні Лігою накопичено велика кількість пропозицій від страховиків щодо покращення процедур надання адміністративних послуг Нацкомфінпослуг. Сподіваємося, запропоновані зміни і доповнення до нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, які регулюють дозвільні процедури, будуть врахованими, оскільки діючі регуляторні акти в описаних у таблиці випадках перешкоджають ефективній діяльності страховиків, в багатьох випадках не відповідають умовам ефективного нагляду, що відображений у Принципах і стандартах Міжнародної асоціації органів страхового нагляду (IAIS)», — зазначається у листі ЛСОУ.