До уваги страховиків!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вкотре звертає увагу юридичних осіб, які подають документи для отримання свідоцтва про реєстрацію фінансових установ, переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансових установ, виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ, а також учинення інших реєстраційних дій, які передбачені Положенням про Державний реєстр фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/811 (далі — Положення № 41), відповідно до якої заява та всі документи, що додаються до заяви, повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою.
Юридичні особи, які подають документи для одержання ліцензії, переоформлення ліцензії, дубліката ліцензії, анулювання ліцензії на здійснення страхової діяльності з конкретного виду страхування на дотриманні вимоги пункту 4.1 розділу 4 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України15.09.2003 за № 805/8126, відповідно до якої заява про видачу ліцензії разом з усіма документами, що подаються для отримання ліцензії (крім других примірників правил страхування, які призначені для повернення заявнику з відміткою про їх реєстрацію), та описом (переліком) поданих документів повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника і подаватись у швидкозшивачі. Опис (перелік) поданих документів повинен містити посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією.
Типові порушення вимог законодавства, які допускаються заявниками у поданих на реєстрацію правилах добровільного страхування, змін або доповнень до них.

1. вживаються поняття «предмет страхування», «об’єкт страхування» що суперечить абзацу першому статті 4 та абзацу другому частини другої статті 17 Закону України «Про страхування», якими передбачено поняття «предмет договору страхування»;

2. страхувальником визнається «громадянин», «дієздатний громадянин», що суперечить частині першій статті 3 Закону України «Про страхування», якою передбачено поняття «дієздатна фізична особа»;

3. замість визначення конкретного проміжку часу, протягом якого необхідно вчинити певні дії, вживаються поняття «негайно», «терміново», «завчасно», що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу третього підпункту 3.5.3 пункту 3.5 розділу 3 Ліцензійних умов;

4. визначення понять викладено в іншій інтерпретації, ніж передбачено законодавством, що є порушенням абзацу четвертого підпункту 3.5.3 пункту 3.5 розділу 3 Ліцензійних умов, відповідно до якого забороняється в тексті правил використання законодавчо визначених понять в іншій інтерпретації;

5. визначення предмету договору страхування не відповідає Характеристикам та кваліфікаційним ознакам видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 № 565, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за № 1119/18414;

6. назви правил, які подаються на реєстрацію не відповідають Характеристикам та кваліфікаційним ознакам видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 № 565, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за № 1119/18414;

7. в тексті правил відсутній розділ «Особливі умови», що суперечить частині другій статті 17 Закону України «Про страхування»;

8. в тексті правил згадується орган «МНС», «Міністерство надзвичайних ситуацій», що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу третього підпункту 3.5.3 пункту 3.5 розділу 3 Ліцензійних умов, оскільки відповідно до Указу Президента України від 16.01.2013 № 20 «Про деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій» створено Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), яка є правонаступником Міністерства з надзвичайних ситуацій України;

9. подані на реєстрацію зміни або доповнення не містять номеру змін, що є порушенням підпункту 3.5.5 пункту 3.5 розділу 3 Ліцензійних умов;

10. положення щодо набрання чинності договором страхування суперечать частині четвертій статті 18 Закону України «Про страхування», де зазначено, що договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування;

11. в тексті правил застосовуються положення, що призводять до неоднозначного розуміння змісту, до суперечностей між пунктами, що є порушенням підпункту 3.5.5 пункту 3.5 розділу 3 Ліцензійних умов.