РЕЗОЛЮЦІЯ ІХ ПОЗАЧЕРГОВОГО З’ЇЗДУ ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

РЕЗОЛЮЦІЯ
ІХ ПОЗАЧЕРГОВОГО
З’ЇЗДУ ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

м. Київ 25 червня 2014 року

1. Визнати роботу Президента Ліги страхових організацій України Наталії Гудими задовільною та звільнити її з займаної посади 25 червня 2014 року у зв’язку з обранням її Генеральним директором Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

2. До дати проведення наступного звітно-виборного з’їзду Ліги страхових організацій України обрати Президентом Ліги страхових організацій України Залєтова Олександра Миколайовича.

3. З метою забезпечення надійним і ефективним страховим захистом споживачів страхових послуг, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності вітчизняного страхового ринку України та його інтеграцію до міжнародних систем страхування та перестрахування, Лізі страхових організацій України:

1) сприяти розробці Державної Стратегії розвитку страхового ринку України до 2020 року, що передбачатиме удосконалення державного регулювання діяльності учасників страхового ринку, запровадження інституту саморегулювання, введення ключових показників ефективності страхового бізнесу (KPI), розвиток масових та соціально значущих видів страхування, формування інфраструктури страхового ринку, підвищення рівня довіри та страхової культури населення;
2) сприяти прийняттю проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України», що зумовлений необхідністю змін внаслідок вступу України до СОТ і підписання Угоди про асоціацію України з ЄС; спрямований на підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг, посилення контролю за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості; передбачає удосконалення порядку ліцензування страховиків, підвищення вимог до формування статутного капіталу, запровадження міжнародних норм корпоративного управління та пруденційного нагляду, введення європейських стандартів щодо класифікації ризиків у страхуванні, розвиток страхового посередництва, онлайн-страхування та довгострокового страхування життя;
3) сприяти об’єднанню страховиків шляхом внесення змін до діючого законодавства щодо створення єдиної саморегулюючої організації, де передбачити делегування уповноваженим органом частини повноважень щодо регулювання страхового ринку України;
4) розробити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України внести з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», що передбачає запровадження електронної форми страхового полісу та прямого відшкодування збитків, врегулювання переліку осіб, яким мають право на отримання страхового відшкодування; направлений на удосконалення формування централізованих страхових резервів та порядку здійснення регламентної виплати;
5) сприяти прийняттю проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання добровільного медичного страхування», що передбачає запровадження договору добровільного медичного страхування із податковою пільгою як договору між страховиком та платником податку, яким передбачається надання послуг медичного страхування, безперервного страхування здоров’я та/або страхування здоров’я на випадок хвороби та/або страхування медичних витрат, що передбачають страхові виплати медичному закладу за надані медичні послуги;
6) внести пропозиції до Податкового кодексу України в частині переходу страховиків на загальну систему оподаткування; не включення до бази оподаткування доходів фізичних осіб виплати за договорами особистого групового страхування; усунення подвійного оподаткування фізичної особи за довгостроковими договорами страхування життя, де страхувальником є фізична особа, шляхом встановлення бази оподаткування у розмірі страхової виплати за вирахуванням страхових платежів, збільшених на суму щодо якої отримано податкову пільгу; віднесення на валові витрати юридичних осіб витрат на оплату послуг страхового брокера;
7) внести пропозиції до Закону України «Про оплату праці» в частині виключення страхових внесків, що робить роботодавець для найманих працівників, із складових фонду заробітної плати (скасування нарахування єдиного соціального внеску за договорами страхування життя);
8 ) внести пропозиції до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо встановлення тимчасової заборони страховику на операції з активами, встановлення індивідуальних режимів для розміщення коштів страхових резервів (зміна диверсифікації, вимог до якості активів) та удосконалення діяльності тимчасових адміністрацій страховиків;
9) внести пропозиції до законодавства щодо заміни ліцензування суб’єктів господарювання на вимогу наявності укладеного договору страхування відповідальності;
10) внести пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України» щодо запровадження страхування відповідальності особи за зобов’язаннями перед органами доходів і зборів України зі сплати митних платежів як виду фінансової гарантії;
11) внести пропозиції до проекту Закону України «Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» щодо врегулювання механізму виконання страхових зобов’язань перед клієнтами, з якими сталися страхові випадки на окупованій території;
12) розробити проект Закону України «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності перевізника за заподіяння шкоди життю, здоров’ю, майну пасажирів», що передбачає гарантованість прав пасажирів на отримання страхового відшкодування незалежно від виду транспорту та характеру перевезення; включає спрощення процедури його отримання;
13) розробити проект Закону України «Про внесення змін до окремих законів України в частині надання допомоги громадянам на відновлення (придбання) майна, втраченого в результаті пожеж, повеней та інших стихійних лих», що передбачає поетапне скорочення державної фінансової допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій громадянам, які не уклали договір страхування житлового приміщення, шляхом надання їм іншого житлового приміщення за договором найму житлового приміщення в житловому фонді некомерційного використання, а у випадку, якщо зазначені громадяни визнані або мають підстави бути визнаними незаможними й нужденними в житлових приміщеннях, що надаються за договорами соціального найму, шляхом надання житлового приміщення за договором соціального найму без права його приватизації або обміну;
14) розробити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо системи гарантування страхових резервів, розміщених страховими організаціями на поточних та депозитних рахунках»;
15) розробити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо встановлення в трудовому контракті з керівником державного підприємства або підприємства з часткою державної власності 50 і більше відсотків обов’язкової умови щодо страхування таким підприємством ризиків знищення майна підприємства та інших ризиків;
16) розробити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності нотаріуса»;
17) надати пропозиції щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності (дебюрократизація та уніфікація процесів реєстрації та ліцензування страховиків);
18) надати пропозиції щодо удосконалення Положення про застосування Нацкомфінпослуг заходів впливу;
19) надати пропозиції щодо удосконалення Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя;
20) надати пропозиції щодо змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затверджене постановою Правління Національного банку України, з метою врегулювання порядку купівлі іноземної валюти для розміщення страхових резервів за договорами страхування, де страхові суми прив’язані до іноземних валют (міжнародної системи «Зелена картка», страхування життя, страхування подорожуючих тощо), здійснення розрахунків за укладеними договорами перестрахування, запровадження можливості купівлі іноземної валюти для здійснення розрахунків за договорами страхування із страховиками-нерезидентами.

4. З метою захисту прав споживачів фінансових послуг та підвищення рівня фінансової грамотності населення сприяти реалізації заходів визначених Стратегією реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки.

5. Лізі страхових організацій України оприлюднити цю резолюцію.