До уваги страховиків! Міністерство юстиції України затвердило вимоги до найменування юридичних осіб

Відповідно до закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» Міністерство юстиції своїм наказом від 05.03.2012р. № 368\5 затвердило вимоги щодо найменування юридичних осіб або їх відокремлених підрозділів.

Так, згідно з наказом, найменування юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, повинно містити інформацію про їх організаційно-правову форму та назву. Вимога щодо організаційно-правової форми не стосується лише органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ.

Найменування юридичної особи має бути викладене державною мовою. Крім того, додатково, найменування може бути викладене англійською мовою.

Слово «національний» може використовуватися виключно у найменуванні закладів (установ) України гуманітарної сфери, які набувають статусу національного згідно з Указом Президента України від 16.06.95 № 451 «Про Положення про національний заклад (установу) України». У найменуваннях банків слова «Україна», «державний», «центральний», «національний» та похідних від них можливі лише за згодою Національного банку України. У назвах страхових компаній використання слів «державна», «національна» або похідних від них дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава.

У найменуванні юридичних осіб забороняється використання повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних найменувань. У найменуваннях юридичних осіб приватного права забороняється також використання історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.

Назва об’єднань громадян повинна складатися з двох частин – загальної та індивідуальної. Загальна назва (партія, рух, конгрес, союз, спілка, об’єднання, фонд, фундація, асоціація, товариство тощо) може бути однаковою у різних об’єднань громадян. Індивідуальна назва є обов’язковою і повинна бути суттєво відмінною від назв уже зареєстрованих об’єднань громадян.

Найменування банку має містити слово «банк». Це слово та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації.

Найменування пенсійного фонду має містити вказівку на вид фонду, слова «недержавний пенсійний фонд» або «пенсійний фонд». Ці словосполучення можуть використовуватись виключно у назвах юридичних осіб, що створюються відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а також Пенсійним фондом України, його органами та підприємствами.

Слова «страховик», «страхова компанія», «страхова організація» та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Терміни «кредитна спілка», «корпоративний інвестиційний фонд», «торгово-промислова палата», «профспілка» мають право використовувати лише ті підприємства, установи або організації, які були створені в порядку, передбаченому профільними законами, що регулюють діяльність указаних юросіб.

Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування. При цьому, забороняється використання термінів, абревіатур, похідних термінів, щодо яких заборона передбачена законами України.

Крім того, наказом Мін‘юсту встановлюється виключний перелік розділових знаків, символів та цифр, які можуть використовуватися у назвах юридичних осіб, зареєстрованих в Україні.

За інф. Міністерства юстиції України