Нацкомфінпослуг оприлюднила підсумки діяльності страхових компаній за І півріччя 2014 року

У першому півріччі 2014 року загальна кількість страховиків скоротилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4% і становила 400 страхових компаній, із них 58 СК «life» та 342 СК «non-life».
Одним із чинників зменшення чисельності учасників ринку стало посилення жорсткої політики держрегулятора щодо недобросовісних компаній.
«Завдяки численним заходам впливу Комісії нам вдалося звільнити ринок від так званих «схемних» компаній-страховиків та тих, які роками не здійснювали страхову діяльність, – зазначив т.в.о. Голови Нацкомфінпослуг Максим Поляков. – Дії регулятора спрямовані сьогодні на те, щоб підвищити якісний рівень надання страхових послуг, а це можливе лише за умови якісних змін структури ринку».
Водночас обсяги активів страховиків у І півріччі 2014 року збільшилися. Так, сукупний обсяг активів страховиків порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 2 293,1 млн грн (+3,6%) – до 66 156,7 млн грн. Такого приросту вдалося досягнути за рахунок збільшення обсягів акцій на 7,5%, які становлять близько 48,5% зазначених активів.
Також позитивна динаміка спостерігається у таких видах активів, як банківські вклади (депозити) (+6,9%), грошові кошти на поточних рахунках (+4,9%), іпотечні сертифікати (+182%). При цьому питома вага облігацій в активах страховиків зменшилася на 64,0%, нерухомого майна – на 7,3%, а цінних паперів, що емітуються державою, – на 14,0%.
Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то у І півріччі 2014 року відбулося зменшення обсягу надходжень валових страхових премій на 23,3%, а чистих страхових премій – на 16,5%. Це сталось за рахунок скорочення надходжень валових страхових премій зі страхування: фінансових ризиків (на 48,3%); майна (на 29,4%); від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (на 33,1%); відповідальності перед третіми особами (39,1%); страхування кредитів (54,3%).
Також зменшення надходжень страхових платежів відбулося по тих видах страхування, рівень виплат за якими є традиційно невисоким, а також за рахунок зменшення операцій вихідного перестрахування на 35,8%, зокрема, перестрахування всередині країни (на 40,4%), що істотно вплинуло на динаміку основних показників діяльності страховиків.
Упродовж першого півріччя показник валових страхових премій у сегменті медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) зріс на 17,7%.
У структурі чистих страхових виплат відбулися значні зміни в розрізі видів страхування. Так, у порівнянні з І півріччям 2013 року приріст страхових виплат відбувся у всіх соціально значимих сегментах:
— життя (+53,1%),
— автострахування (+7,1%),
— медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) (+11,5%).
Високий рівень валових страхових виплат спостерігався також за видами добровільного особистого страхування (+40,3%) та з обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (+40,9%).
Водночас, чисті страхові виплати зі страхування фінансових ризиків значно скоротилися (-88,1%).