ЛСОУ — Зміни до Податкового кодексу можуть нанести шкоду страховому ринку України

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших Законів України (щодо податкової реформи)» №5079 від 15.09.2014. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52180

Відповідно до законопроекту №5079 передбачається запровадження змішаної системи оподаткування (тобто 3% на дохід у вигляді страхових платежів та податок на прибуток на загальних підставах). Зазначене призведе до збільшення податкового навантаження на страхові компанії на 35%. Це у свою чергу сприятиме погіршенню фінансового стану страхових компаній, оскільки страховики будуть змушені сплачувати податок незалежно від фінансового результату діяльності. Тому буде виникати необхідність щорічного внесення акціонерами коштів для виконання вимог щодо платоспроможності страховика. Це сприятиме погіршенню якості страхових послуг і відтоку іноземного капіталу з України.

ЛСОУ вважає, що запровадження змішаної системи оподаткування страховиків є несправедливою та дискримінаційною політикою, оскільки інші фінансові установи сплачуватимуть лише один податок. Це створює не рівні умови для діяльності та залучення інвестицій різними фінансовими установами (банки, страховики, КУА тощо). У зв’язку з цим з метою збереження надходжень платежів до бюджету та для створення перспектив розвитку страхового ринку України пропонується запровадити трирічний перехідний період.