Зі святом, дорогі учасники страхового ринку!

З набуттям Україною незалежності економічні й соціаль­ні перетворення зумовили необхідність побудови адекватної системи страхування, яка б стала надійним захистом для юридичних і фізичних осіб від матеріальних втрат, спричинених стихійним лихом, нещасним випадком чи іншими ризиковими обставинами.

Періодом створення страхо­вого ринку України вважається початок 90-х років минулого століття. Протягом 1991-1993 років виникли перші при­ватні страхові компанії, які поклали край то­тальній монополії Держстраху. Серед них: «Авіагарант», «Алькона», «АСКО», «АСКО-Вега», «АСКО-Донбас-Північний», «АСКО-Медсервіс», «Астро-Дніпро», «Аура», «Бусін», «Варта», «Велта»,  «Галінстрах», «Гарант-авто», «Гарантія», «Грандвіс», «Грандсервіс», «ДАСК»,»ДІСКО»,»Дія»,»Дністер», «Едем», «Європоліс», «Інстрах», «Інтер-поліс»,»Інтер-РІск», «Інпро», «Інспол», «Касандра», «Крим-Афес», «Кримська страхова компанія», «Львів-Терен», «Меркурій-М», «Мир», «Мономах», «Надія», «Новий Дніпро», «Одеська регіональна страхова компанія», «ОЛВІ», «Омета-Інстер», «Оплот», «Орбіта», «Остра-Суми», «Партнер», «Придніпров’я», «Ризик», «Рокада», «Росток», «Саламанд­ра», «Салюс», «Скайд», «Скайд-Вест», «Скайд-Донбас», «Скарбниця», «Скіф», «Скіфія», «Славія», «ТАСП-Гарантія», «Терен», «Укрсоцстрах», «УПСК», «Фактотум», «Чорноморське страхове товариство» та ін.

Багато з цих страхових компаній виявилися на грані банкрутства, в основному внаслідок слабкої правової бази, недостатньої капіталізації та відсутності сформованих належним чином страхових резервів.

10 квітня 1992 року було створено Лігу страхових організацій України. Установчий договір підписали керівники чотирьох страхових організацій: С.Г. Груша, голова правління Укрдержстраху; І.Е. Масалов (йому належить ідея так назвати це об’єднання страховиків), голова правління СК «Саламандра»; В.П. Махно, голова правління СК «Енергополіс» і В.І. Камшиков, голова правління СК «Україна». Діяльність цього об’єднання страховиків була зосереджена на формування правових підстав розвитку страхування в Україні та вироблення спільної думки страховиків щодо розв’язання проблемних аспектів формування страхового ринку.

10 травня 1993 року був виданий Декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування», який поклав початок створенню цивілізованої системи страхування в державі. Відповідно до Декрету було введено ліцензування страхової діяльності, сис­тему звітності страховиків і методи державного регулювання страхового ринку.

Згодом за ініціативи компанії розпочались роботи щодо входження України до міжнародної системи Зелена картка та для створення Моторно (транспортного) страхового бюро України, яке було засноване у 1994 році

17 вересня 1993 року було створено Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд) з наданням йому відповідних функцій і повноважень щодо державного регулювання страхової діяльності. Це був перший уповноважений орган страхового нагляду Незалежної України, центральний орган виконавчої влади, що підпорядкувався Кабінету Міністрів України.

Таким чином, прийняття спеціального страхового законодавства, заснування та ліцензування страховиків, створення об’єднання страховиків та державного органу страхового нагляду стало підставою завершення першого етапу розбудови страхового ринку України.

За ці роки багато змінилося. Сьогодні Україна зробила свій Європейський вибір, а сучасне страхування – одна із провідних галузей фінансової системи України, що динамічно розвивається. Зокрема, сьогодні страховий ринок є найбільшим кредитором банківської галузі (понад 11 млрд. грн. розміщено на поточних і депозитних рахунках), значним інвестором державних цінних паперів (2,5 млрд. грн.), дієвим інструментом детінізації транспортної галузі (2,5 млрд. грн.) та сфери охорони здоров’я (1,2 млрд. грн.), активним суб’єктом соціальних програм недержавного пенсійного забезпечення (4 млрд. грн.) та захисту потерпілих громадян внаслідок ДТП і інших нещасних випадків (1,2 млрд. грн.). Страховики сплачують понад 1,8 млрд. грн. податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів,  профінансували понад 2,4 млрд. грн. капітальних інвестицій, залучили понад 500 тис. євро іноземних інвестицій в економіку країни, забезпечують майже 50 тис. робочих місць, сприяють експорту страхових послуг та інтеграції України до міжнародних систем.

Зі святом, дорогі наші страхувальники, вигоданабувачі, застраховані, державні службовці, спеціалісти і керівники страхових (перестрахових) організацій, страхові брокери, страхові агенти, аварійні комісари, аджастери, сюрвеєри, диспашери, актуарії, працівники економічних вузів, які здійснюють підготовку спеціалістів у галузі страхування.

Нехай не тільки свято, але і все ваше життя буде сповнене миру, радості, надії і добра!