Податковий кодекс в частині оподаткування страховиків потребує доопрацювання

15 вересня 2014 року на сайті Верховної Ради України оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших Законів України (щодо податкової реформи) від 15.09.2014р. №5079 (далі – Законопроект №5079).

Аналіз оподаткування страховиків у діючий редакції Податкового кодексу та відповідно до законопроекту №5079, який провела Ліга страхових організацій України, дав наступні результати.

За результатами 2013 року питома вага некласичного ринку страхування в загальному страховому ринку становить (мінімально) 11,3 млрд. грн. Існуюча система оподаткування страховиків створює умови для ухилення від сплати податків за рахунок різниці у ставках оподаткування. Перехід на загальну систему оподаткування сприятиме надходженню податку на прибуток у розмірі 1,8 млрд. грн. щорічно за рахунок мінімізації некласичного страхування (в порівнянні з 0,8 млрд. грн. податку на прибуток, сплачений страховиками в 2013 році).

За підсумками діяльності страхових компаній та показників Нацкомфінпослуг, страхові компанії за 2013 р. отримали страхових платежів від страхувальників — юридичних осіб в сумі 12,7 млрд. грн.

Завдяки різним системам оподаткування юридичні особи не сплатили податків на суму 2,4 млрд. грн. (12,7 млрд. грн. *19%), а страховики з даних платежів сплатили податки лише в сумі 0,4 млрд. грн. (12,7 млрд. грн. *3%).

За даними Нацкомфінпослуг, у страхових компаній за 2013 р. податок на прибуток склав 0,8 млрд. грн., при цьому сума прибутку страховиків до оподаткування визначена за даними бухгалтерського обліку за 2013 р. склала 6,5 млрд. грн.

Тобто, якби в 2013 р. страховики сплачували податок на прибуток за загальною системою оподаткування, сума платежів до бюджету склала б 1,2 млрд. грн., що перевищує фактичні платежі на 400 млн. грн.

Відповідно до розрахунків, перехід на загальну систему оподаткування збільшить податкові надходження до бюджету від страховиків та страхувальників більш ніж в 2 рази в порівнянні з 2013-2014 рр.

Крім збільшення платежів до бюджету загальна система оподаткування страховиків сприятиме:

— запровадженню єдиного підходу до оподаткування прибутку страховиків та інших суб’єктів господарювання;

— вирівнюванню податкового навантаження на страховиків та інші сектори національної економіки;

— розвитку класичного страхування та прозорості страхового ринку України;

— залученню іноземних інвестицій в економіку України;

— підвищенню капіталізації страховиків та виконанню страховим ринком функції підтримання економіки України шляхом виплати страхових відшкодувань, інвестування коштів та інше.

Таким чином, запропоновані Міністерством фінансів України у Законопроекті №5079 зміни не тільки не вплинуть на суттєве поповнення бюджету, а навпаки сприятимуть погіршенню фінансового стану страхових компаній, оскільки страховики будуть змушені сплачувати податок незалежно від фінансового результату діяльності. Тому буде виникати необхідність щорічного внесення акціонерами коштів для виконання вимог щодо платоспроможності страховика. Це сприятиме погіршенню якості страхових послуг і відтоку іноземного капіталу з України.

У зв’язку з цим ЛСОУ вважає, що запровадження змішаної системи оподаткування страховиків є несправедливою та дискримінаційною політикою, оскільки інші фінансові установи сплачуватимуть лише один податок. Це створює не рівні умови для діяльності та залучення інвестицій різними фінансовими установами (банки, страховики, КУА тощо). Тому з метою збереження надходжень платежів до бюджету та для створення перспектив розвитку страхового ринку України пропонується запровадити трирічний перехідний період.