Блокування банками купівлі страховиками іноземної валюти завдають збитків національній економіці — ЛСОУ

За оцінкою Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) наслідки блокування банками купівлі страховиками іноземної валюти для забезпечення виконання ними своїх зобов’язань перед перестраховиками-нерезидентами є безпідставним і необґрунтованим, і таким, що перешкоджає веденню в такий складний час страхового бізнесу, значно погіршує репутаційний ризик України, та її інвестиційну привабливість.

Прогнозований об’єм перестрахування у 4 кварталі 2014 року складає 30 млн. дол. США і не є таким, що суттєво вплине на валютні резерви НБУ. Натомість у страховиків виникають санкції з боку перестраховиків за невиконання договорів перестрахування через несплату перестрахових премій. У зв’язку з цим страховий ринок вийде у 2015 рік без облігаторного покриття, в тому числі по банківським ризикам. Ситуація, що склалася в страховій галузі через постанови НБУ № 540, 591, створює загрозу для втрат Державним бюджетом майже 150 млн. грн. у вигляді недоотриманих податків від страховиків, а втрати банківської системи від недоотриманої агентської винагороди складуть понад 300 млн. грн., вважає Президент ЛСОУ Олександр Залєтов.

У зв’язку з вищевикладеним, ЛСОУ звернулась до Президента України та Кабінету Міністрів України з проханням втрутитись у ситуацію з метою зняття заборони, встановлену підпунктом 14 пункту 1 постанови НБУ № 540 щодо проведення операцій в іноземній валюті зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без увезення товару на територію України для перестрахових послуг, оскільки перестрахування в Україні детально регулюється законами, постановами Кабінету Міністрів України і розпорядженнями Нацкомфінпослуг, а також постановою Національного банку України № 135 від 11.04.2014, та не створює загрози щодо використання вітчизняного страхового ринку для відмивання грошей і фінансування тероризму.