Президент ЛСОУ Олександр Залєтов презентував нові можливості агрострахування

13 жовтня відбулась міжнародна науково-практична конференція на тему: «Перспективи розвитку фінансового забезпечення агропродовольчого виробництва  в Україні», яка організована Міністерством освіти і науки України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Національної академією аграрних наук України та Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

З доповіддю про нові можливості агрострахування як складової продовольчої безпеки України виступив Президент ЛСОУ Олександр Залєтов.

Агрострахування є механізмом, що дозволяє аграріям одержати покриття по максимально можливій кількості ризиків, запобігти різким коливанням доходів, створити умови для поліпшення їхнього фінансового становища за рахунок розширення можливостей кредитування, вирішити проблему забезпечення продовольчої безпеки країни, підвищити інвестиційну привабливість аграрного сектора й ефективність використання бюджетних коштів.

Для становлення й розвитку агрострахування як найважливішої ланки в системі продовольчої безпеки України, підвищення його доступності для сільгоспвиробників ЛСОУ запропонувала відповідні заходи щодо об’єднання зусиль всіх учасників ринку як у частині популяризації цього фінансового інструмента, так і в частині вдосконалення нормативно-правового забезпечення й розробки ефективного механізму реалізації заходів державної підтримки, заявив О. Залєтов.