Пропозиції ЛСОУ увійшли до проекту Закону України

З березня 2014 року всупереч нормам міжнародного права, було анексовано територію Автономної Республіки Крим. Значна частина території Донецької та Луганської областей знаходиться під впливом незаконних збройних формувань, що перешкоджає діяльності державних установ та підприємств.

До початку вищевказаних подій, страховими компаніями відповідно до укладених договорів страхування були взяті на себе зобов’язання щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, при цьому при розрахунку страхових тарифів не були враховані дані фактори (ризики), тобто відповідного страхового покриття не передбачено, а страхувальники не сплачували відповідного страхового внеску.

Зазначені проблемні питання обговорювалося учасниками XІV Міжнародного Чорноморського Фінансового Форуму і знайшли відображення у законопроекті «Про тимчасові додаткові заходи державної підтримки та захисту прав учасників ринку фінансових послуг», зареєстрованому у Верховній Раді України за № 5172 від 14.10.2014 р. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=52315

За словами Президента ЛСОУ Олександра Залєтова, рішення щодо підготовки Лігою такого законопроекту було продиктовано тим, що необхідно на законодавчому рівні врегулювати підстави для відмови страховиками у здійсненні страхових виплат у випадку проведення на всій території держави або на окремій її території антитерористичної операції або проведення військових (бойових) дій всякого роду, незалежно від оголошення надзвичайного, воєнного чи особливого стану.