Надання страховиком своїм працівникам поворотної безвідсоткової позики не підпадає під ознаки фінансової послуги – ЛСОУ

Практика страхового ринку України свідчить, що з метою соціального захисту своїх працівників страхові компанії надають їм поворотну безвідсоткову позику. Особливо це відбувається у випадках облаштування працівників у зв’язку з переїздом до іншого міста. В останній час у зв’язку з анексією Криму та проведенням АТО в Донецькій та Луганській областях кількість таких випадків відповідно збільшується. Проте Нацкомфінпослуг у таких випадках застосовує заходу впливу до страховиків, що приводить як до адміністративних наслідків, так і до соціальних. Зазначена ситуація, на думку Президента Ліги страхових організацій України Олександра Залєтова, потребує зваженого підходу з боку регулятора.

У відповідності до ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 p. № 2664-ІІІ (далі — Закон № 2664) фінансовими послугами вважаються, в тому числі, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Відповідно до п. 5 ст. 1 Закону № 2664 фінансова послуга — операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством. — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Згідно п. 2.11 Р. 2 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 р. № 40. предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Вказана норма узгоджується з ч. 14 ст. 2 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР, відповідно до якої предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов’язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика.

Як вбачається з умов договорів позики страховиків своїм працівникам проценти за позиками не нараховуються, позики надаються для власних потреб, договір може бути достроково припинено за умови розірвання трудової угоди, а позика у повному розмірі має бути повернута в день припинення трудових відносин.

Таким чином, вказаними договорами оплатність надання позики не передбачена, що виключає можливість отримання прибутку від такої позики, що є ознакою фінансової послуги.

При цьому слід зазначити, що в умовах інфляції є очевидним саме знецінення фінансового активу, а не навпаки. Однак, таке знецінення на склад доходів та витрат надавача послуги не впливає.

Натомість, Президент ЛСОУ вважає, що таке знецінення чистини фінансового активу страховика є виправданим в розрізі турботи страхової компанії про своїх працівників, що є невід’ємною частиною соціальної політики та вимог колективних договорів.

Крім цього, відповідно до ч. 6 ст. 69 Господарського кодексу України страховик може самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також має право заохочувати працівників інших підприємств, установ, організацій, які його обслуговують.

«В порівнянні з отриманням працівником потрібних коштів в банківській установі з виплатою відповідних відсотків надання таких коштів безвідсотково є складовою соціального пакету працівника страхової компанії і гарантією захисту рівня його життя», — вважає Олександр Залєтов.