ЛСОУ проти дублювання органами влади регулювання страховиків

ЛСОУ опрацювала проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів цінних паперів до переліку (списків) емітентів, що мають ознаки фіктивності», оприлюднений на сайті НКЦПФР.

Проаналізував документ ЛСОУ зазначає, що в діючий редакції рішення Держкомісціннихпаперів від 22 грудня 2010 року №1942 «Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та деривативів» пунктом 6 встановлені обмеження дії цього нормативно-правового акту по відношенню до таких емітентів, як інвестиційних фондів, державних холдингових компаній, банків. Страховики, які є небанківськими фінансовими установами, що провадять ліцензійну діяльність, також не підпадають під дію цього регуляторного акту.

Проте в оприлюдненій редакції проекту Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у пункті 3 визначається перелік суб’єктів, на яких дія цього проекту регуляторного акту не поширюється, серед цих суб’єктів відсутні страховики. У зв’язку з тим, що діяльність страховиків строго регулюється Законами, підзаконними нормативно-правовими актами, дотримання яких контролюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ЛСОУ у зверненнях до НКЦПФР та Нацкомфінпослуг просить виключити страховиків з кола осіб, на яких поширюватиметься дія вищезазначеного проекту Рішення НКЦПФР.

«Відповідно до Закону України «Про страхування» страхові компанії є фінансовими установами, а предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Тому фінансові інвестиції та дебіторська заборгованість у страховиків у більшості випадків складають понад 90% їхніх активів. Це суперечить вимогам, передбаченими проектом Рішення НКЦПФР, та створює дублювання органами влади регулювання страховиків», — вважає Президент ЛСОУ Олександр Залєтов.