Мінфін підтримує пропозиції ЛСОУ

Пропозиції Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) буде узято до уваги при підготовці змін до розділу Х Митного кодексу України при виконанні плану заходів з імплементації до законодавства України положень Регламенту ЄС №450/2008 Європейського парламенту та Ради про встановлення Митного кодексу Співтовариства. Про це ЛСОУ листом повідомив заступник міністра фінансів України Д.Фудашкін.

У листі зазначається, що Міністерство фінансів України розглянуло направлений на нього лист Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики та погодило запропоновані зверненням ЛСОУ зміни до Митного кодексу України щодо запровадження страхування відповідальності

На сьогодні чинною редакцією Митного кодексу України передбачено забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією у формі надання фінансової гарантії, виданої гарантом (гарантія, що надається у вигляді документа) та внесення коштів на відповідний рахунок або в касу органу доходів і зборів (грошова застава). Гарантом згідно Митного кодексу може виступати банківська установа або незалежний фінансовий посередник. Таким чином, наявна правова база обмежує декларантів у виборі інструменту гарантування сплати митних платежів за зобов’язаннями перед органами доходів і зборів України.

ЛСОУ вважає за доцільне включення страхових компаній до переліку гарантів та застосування страхування відповідальності за заподіяння шкоди органам доходів і зборів України при ввезенні та/або переміщенні товарів під митним контролем на/через митну територію України як альтернативи банківській гарантії та грошовій заставі.

Як вже повідомлялося, зазначені пропозиції ЛСОУ щодо розширення переліку видів фінансових гарантій та надання права страховим компаніям отримувати статус гаранта вже підтримали Нацкомфінпослуг та Державна фіскальна служба України.