Президент ЛСОУ: частка державних витрат у структурі загальних витрат на охорону здоров’я в Україні складає лише близько 56%

Рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні є досить низький, що впливає на якість лікування та тривалість життя громадян, — зазначив Президент ЛСОУ Олександр Залєтов, виступаючи на Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції Грудневі Читання «Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах», що проходить 4-5 грудня за підтримки Ліги страхових організацій України у Київі.

Президент ЛСОУ наголосив, що смертність в Україні складає 15,2 на 1000 населення проти 6,7 в країнах-членах ЄС. Щорічно в Україні помирає понад 700 тис. громадян, третина з яких — це люди працездатного і репродуктивного віку. При цьому смертність від серцево-судинних захворювань в Україні є однією з найвищих у світі та становить близько 64% у структурі загальної смертності, а смертність від онкологічних захворювань – 13%. Фактично ці два класи хвороб визначають майже 80% щорічних втрат чисельності населення країни.

Такий стан справ, на думку Олександра Залєтова, визначається складною економічною ситуацією у державі, що пов’язана з наслідками світової фінансово-економічної кризи; низьким порівняно з розвинутими країнами Європи рівнем добробуту населення; складною екологічною ситуацією; значним поширенням серед українців шкідливих звичок та відсутністю в українському суспільстві культу здорового способу життя та низькою якістю медичного обслуговування та нерівністю громадян у доступі до послуг охорони здоров’я.

«Частка державних витрат у структурі загальних витрат на охорону здоров’я в Україні складає лише близько 56%, тоді як у країнах – членах ЄС – близько 76%», — акцентує Президент ЛСОУ Олександр Залєтов.