Президент ЛСОУ: економічні наслідки АТО потребують законодавчого врегулювання

Ліга страхових організацій України підготувала законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про страхування», повідомив Президент ЛСОУ Олександр Залєтов. За допомогою розробленого ЛСОУ документу планується врегулювати питання негативного впливу на ринок фінансових послуг, спричиненні тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим, та запровадження надзвичайного режиму роботи страхової системи на території Донецької та Луганської областей у зв’язку з проведенням антитерористичної операції.

За словами Президента ЛСОУ Олександра Залєтова, у законопроекті зазначається, що якщо інше не встановлено договором страхування, страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати за страховим випадком, який настав у період проведення на всій території держави або на окремій її території антитерористичної операції, військових (бойових) дій всякого роду, незалежно від оголошення надзвичайного, воєнного чи особливого стану.