РЕЗОЛЮЦІЯ Х ПОЗАЧЕРГОВОГО З’ЇЗДУ ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

РЕЗОЛЮЦІЯ

Х ПОЗАЧЕРГОВОГО

З’ЇЗДУ ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

м. Київ 24 лютого 2015 року

1. Визнати роботу Президента Ліги страхових організацій України Залєтова Олександра Миколайовича задовільною, та обрати Президентом Ліги страхових організацій України Філонюка Олександра Феодосійовича до проведення наступного звітно-виборного З’їзду Ліги страхових організацій України.

2. В останні роки в Україні під впливом несприятливих подій в світовій економіці, поточної макроекономічної та військово-політичної ситуації, сформувались негативні умови для ведення бізнесу та конкурентоспроможності національної економіки.

Прогнози розвитку міжнародної економіки у 2015 році, що фіксуються провідними міжнародними організаціями, змушують Україну ретельніше поставитись до зовнішніх викликів і загроз економічного розвитку. Тому, важливим є розуміння, які кроки необхідно зробити для того, щоб ринок страхування України продовжив стабільний розвиток.

Вирішення складних завдань у кризовий період вимагає витримки та чіткої координації дій, подальшої взаємодії з органами державної влади, посилення зв’язків з ринком та громадськістю, підтримки платоспроможності страховиків та прийняття відповідних рішень.

Головними завданнями Ліги страхових організацій України на найближчий період стануть: сприяння проведенню системи заходів по дерегуляції бізнесу та протидії корупції шляхом скорочення та спрощення дозвільних процедур, в тому числі, щодо зняття податкового та бюрократичного тиску на страховиків і їх клієнтів; реформування органів управління ЛСОУ для підвищення ефективності діяльності; запровадження механізмів саморегулювання та ліквідація зайвих регуляторних вимог, що гальмують і перешкоджають бізнес-процесам страховиків.

Ліга сприятиме подальшому налагодженню взаємодії страховиків з органами державної влади шляхом ініціювання створення при Нацкомфінпослуг на постійній основі консультативно-дорадчого органу з питань страхування для прийняття виважених системних рішень в ризиковому страхуванні та страхуванні життя, в тому числі для забезпечення розвитку соціально-значимих видів страхування та захисту довгострокових фінансових зобов’язань страховиків.

Розуміючи важливість іміджу страхування та професії страховика у суспільстві, Ліга страхових організацій України виступає за формування нової моделі соціального партнерства між страховими компаніями та споживачами страхових послуг на принципах прозорості, відкритості та захисту інтересів учасників страхового ринку.

З метою підвищення потенціалу страхового ринку України, залучення інвестиційних ресурсів та фінансових інструментів, вдосконалення правового забезпечення взаємовідносин учасників страхового ринку, посилення представництва та консолідації страхового бізнесу, стимулювання окремих соціально-значимих видів страхування в Україні та подальшого захисту прав споживачів фінансових послуг Ліга страхових організацій України і надалі відстоюватиме інтереси страхових компаній-членів ЛСОУ та всієї страхової галузі.

3. Лізі страхових організацій України оприлюднити цю Резолюцію.