Система підготовки та перепідготовки кадрів для ринків небанківських фінансових послуг потребує оновлення

13 травня 2015 року в Національній комісії, що здійснює регулювання в сфері ринків фінансових послуг України, відбулася нарада з питань реформування системи підготовки та перепідготовки кадрів для ринків небанківських фінансових послуг. Від Ліги страхових організацій України виступив Президент ЛСОУ Олександр Філонюк, який вніс ряд суттєвих пропозицій.

Зокрема, Президент ЛСОУ пропонує внести зміни в Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг щодо можливості проведення дистанційної форми атестації та введення в склад екзаменаційних комісій представників громадських організацій. Ґрунтуючись на чинних положення законодавчих та нормативних актів, поняття «екзамен» пропонується виключити.