До уваги страховиків!

Ліга страхових організацій України публікує текст листа-відповіді Національного банку України на звернення Українського Ядерного страхового пулу щодо окремих вимог валютного законодавства України.

Національний банк України (далі — Національний банк) розглянув лист Українського Ядерного страхового пулу (далі — Український ЯСП) щодо окремих вимог валютного законодавства України та повідомляє, що постанова Правління Національного банку України від 20.08.2014 № 515 «Про врегулювання ситуації на валютному ринку України», про яку йдеться мова у листі, діяла до 21 листопада 2014 року.

Разом з цим, звертаємо увагу, що 03.03.2015 Правлінням Національного банку була прийнята постанова за № 160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» (далі — Постанова № 160).

Абзацом дев’ятим пункту 2 Постанови № 160 визначено, що обов’язковому продажу не підлягають надходження в іноземній валюті, зокрема, на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Уповноважені банки, які обслуговують власників цих коштів, здійснюють обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту.

Зазначене виключення не містить ніяких застережень щодо надання посередницьких послуг у страховій діяльності. Тому, у разі надходження коштів в іноземній валюті на рахунки посередників у цій сфері економічних відносин, вищезазначені норми Постанови № 160 застосовуються у загальному порядку.

Що стосується другого питання, наведеного у листі Українського ЯСП, то слід зазначити таке. Згідно зі статтею 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» посередницькі операції у зовнішньоекономічній діяльності, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших), здійснюються без обмежень.

Режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи- резидента, визначеним у пунктах 5.3 та 5.4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, передбачена можливість зарахування коштів в іноземній валюті, перерахованих з рахунку резидента-посередника, яким за дорученням власника рахунку на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод здійснюється продаж продукції, робіт, послуг нерезиденту, у сумі валютної виручки від такого продажу, яка надійшла від нерезидента.

Враховуючи вимоги статей 1, 5 та 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», а також Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу», необхідності отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України для здійснення такої операції не вбачається.

В.о. заступника Голови Національного банку України

О.Є.Чурій