Відбулося Спільне засідання Ради та Президії ЛСОУ

24 червня 2015 року відбулося Спільне засідання Ради та Президії Ліги страхових організацій України. Члени Ради та Президії ЛСОУ розглянули питання «Про проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» (щодо правил розміщення страхових резервів), заслухали інформацію про діяльність Ліги страхових організацій України за звітний період та про проекти розпоряджень Нацкомфінпослуг щодо регулювання окремих питань страхової діяльності (спрощення порядку реєстрації договорів перестрахування, порядку реєстрації структурних підрозділів страховиків тощо).

Серед документів, над якими на даному етапі активно працює Ліга страхових організацій України: проект Плану Заходів на 2015 рік щодо реалізації Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських  фінансових послуг на 2015-2020 роки – в Нацкомфінпослуг були направлені зауваження та пропозиції, більшість з яких враховано для внесення і обговорення на засідання Регулятора; проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Порядку засвідчення довідок для проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами, дія яких поширюється на іноземну територію та проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг» – узагальнені пропозиції та зауваження відправлено до Нацкомфінпослуг.

Також було розглянуто проект розпорядження «Про затвердження Змін до Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» — стосовно цього проекту ЛСОУ направила листа з зауваженнями та пропозиціями в Нацкомфінпослуг та Державну регуляторну службу України.