До уваги страховиків!

Інформуємо Вас, що об’єднання страховиків — Українська федерація убезпечення, Ліга страхових організацій України та Асоціація «Страховий бізнес» у зв’язку із внесенням групою народних депутатів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»  р. № 2122а-1 направили відповідне звернення Голові Верховної Ради України В.Б.Гройсману та народним депутатам України, членам профільних комітетів ВРУ.

Страхові об’єднання зазначають, що це вже другий законопроект щодо змін у сфері ОСЦПВ підготовлений та зареєстрований народними депутатами без обговорення зі страховим ринком. При цьому аналіз положень Проекту показав, що він не може бути підтриманий страховим ринком.

У спільному листі наголошується, що пропозиції щодо збільшення розмірів страхових сум за ОСЦПВ за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих страховим ринком в цілому підтримуються. Проте підвищення до запропонованих розмірів, не повною мірою забезпечує виконання взятих на себе Україною зобов’язань  відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Також Проектом передбачено внесення змін до існуючої моделі корпоративного управління МТСБУ. Але запропонована модель корпоративного управління не може бути підтримана страховим ринком, оскільки вона не  узгоджується з нормам чинного законодавства та призведе до відсторонення страховиків від управління бюро.

Зокрема, у Проекті, пропонується скасувати той орган управління бюро (Президія МТСБУ), який на сьогодні формується виключно з представників страхових компаній та здійснює управління оперативною діяльністю МТСБУ. Натомість пропонується створити новий орган управління (виконавчий комітет Координаційної ради МТСБУ), який здійснюватиме загальне керівництво діяльністю бюро. До цього виконавчого комітету Координаційної ради МТСБУ, згідно з Проектом, мають увійти дев’ять представників страховиків та один представник Уповноваженого органу, який має стати головою відповідного органу. При цьому, відповідно до чинного законодавства Уповноважений орган, наділений повноваженнями нагляду щодо виконання МТСБУ гарантійної функції у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Поєднання Уповноваженим органом відповідних функцій нагляду та управління бюро спричинить конфлікт інтересів, що призведе до погіршення ситуації  на ринку, — впевнені страховики.

Професійні асоціації страховиків у своєму зверненні нагадують, що ними та членами МТСБУ вже напрацьовано законопроект, положення якого направлені на суттєве підвищення якості  надання послуг, зокрема, в частині значного скорочення терміну виплат потерпілим у разі настання фактичної неплатоспроможності страховика — члена МТСБУ, не очікуючи завершення процедури банкрутства. Пропонується запровадження прямого врегулювання та електронного полісу, що призведе до  підвищення прозорості діяльності та платоспроможності учасників ринку. Також, напрацьований законопроект містить положення, направлені на удосконалення системи корпоративного управління МТСБУ.

З метою конструктивного діалогу влади та страхового ринку, об’єднання страховиків — Українська федерація убезпечення, Ліга страхових організацій України та Асоціація «Страховий бізнес» пропонують  найближчим часом провести в стінах Верховної Ради України круглий стіл щодо напрямів удосконалення законодавчих положень у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.